Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1950
RN 4/1950
82 Nasze współdziałanie z Maryją
Fr. Duff

Jak ma wyglądać nasze współdziałanie z Maryją, owo czynne Jej uznanie? Przede wszystkim musi posiadać cechę jakości, a następnie ilości. Pierwsza wymaga urobienia sobie właściwego sądu o roli i wielkości Maryi. Wymaga też gorącego pragnienia, by Ją czcić i miłować jak należy.

84 A dnia trzeciego zmartwychwstanie
Jan Piotrowski

Wierzymy, że Chrystus wstał z martwych. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dogmatem, to jest prawdą nieomylną, objawioną przez Boga i ogłoszoną przez Kościół. Ale prawda ta ma podstawy nie tylko w natchnieniu Ducha Świętego.

89 Spotkanie z Jezusem
L. J. Bernatek
90 Matka kapłana
ks. Stanisław Tworkowski

Matce mojej Najmilszej - poświęcam.

93 Wspomnienie matki
J. Marcinkowski
94 Z ojcem do spowiedzi
Ojciec rodziny
96 List z Mugenzai no Sono
br. Grzegorz Maria
99 Misjonarz trędowatych
O. Jan Rostworowski T.J.

Wśród uczniów, którzy pod koniec ubiegłego wieku przesuwali się przez zakład wychowawczy Jezuitów w Chyrowie, długo żyła pamięć kapłana, który pod niejednym względem stanowił pewną osobliwość w sporym gronie zakonnych swych współbraci.

108 Ela Oleska-Kropiwnicka
Ks. Antoni Cząstka