Rycerz Niepokalanej - Marzec 1949
RN 3/1949
66 Rekolekcje
Jan DobraczyńskiŁatwo być katolikiem. Ale czy dlatego ciąży na nas obecnie mniej obowiązków? Raczej przeciwnie! Fakt, że nauka współczesna nie przeciwstawia się naszej wierze, nie mówi, że już nigdy nie powstaną nowe teorie naukowe. które przez pewien czas robić będą wrażenie sprzecznych z religią.

70 Zwiastowanie
Wojciech Bąk

Wiersz.

71 Szlachetne zdrowie
Jacek

Wielką prawdę wypowiedział poeta, pisząc, że póty nie cenimy sobie należycie zdrowia, póki nam ono szwankować nie zacznie. Wtedy dopiero przez pospieszne zabiegi wrócić chcemy co rychlej do poprzedniego stanu, obiecując sobie, że będziemy mądrzejsi po szkodzie.

72 Na dzień Oblubieńca N.M.P.
Ludomir Maria

Wiersz.

76 Fizycy o Bogu i religii

Nowoczesna fizyka pozwała wybitnym uczonym wyciągać wnioski wprost przeciwne wiedzy sprzed pięćdziesięciu lat. Wtedy fizyka sprzyjała materialistycznej interpretacji wszechświata, dziś zaś popiera tłumaczenie duchowe, religijne.

83 Zbliża się Rok Święty

Jubileusze zawsze przyczyniały się do rozbudzenia miłosierdzia chrześcijańskiego dla biednych i cierpiących. Obecny jubileusz ma nadto w sposób stanowczy przypomnieć obowiązek sprawiedliwości społecznej.

84 Odyseja duchowa

Pod tym tytułem opisuje swe nawrócenie dr Jan Ching-Hsiung-Wu, minister chiński przy Watykanie. Wiele podróżował, a w karierze swej przeszedł przez wiele wysokich stanowisk.

87 Czyny Papieża Piusa XII

Złoty jubileusz kapłański Ojca Św[iętego] Piusa XII przypomina nam pełne doniosłych czynów życie człowieka, który, przeszedłszy chwalebnie przez wszystkie stopnie hierarchii kościelnej, od 10 lat sprawuje w Kościele władzę rządzenia, nauczania i kapłańską.