Rycerz Niepokalanej - Sierpień-Wrzesień 1922
RN 8-9/1922
164 O Wniebowzięciu Najśw. Marji Panny

Z pośród licznych uroczystości Matki Najświętszej. dwie są sercu katolickiemu najdroższe - te, które cały doczesny Jej żywot w sobie zamykją - Niepokalane Poczęcie i Wniebowzięcie.

170 Czy wystarczy religja oparta na wewnętrznem uczuciu?
B. P.

Nie ma miasteczka, nie ma wioski nawet, gdzieby nie było paru swojskich mędrków. Niekiedy ich mądrość ogranicza się na sprawach gminnych, częściej zahacza o politykę a nieraz wkracza i w dziedzinę religijną.

174 Bóg zsyła pokusy dla naszego dobra

Św. Piotr z Alkantary