Od Wydawnictwa
Drukuj

Wedle przyjętego zwyczaju w wielu czasopismach niniejszy numer obejmuje z powodu wakacji dwa miesiące.

Ci, którzy datkami chcieliby nam dopomódz, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mkp., ogłaszamy poniżej, prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Ur. Niep. Pocz. N. M. P. Msza Św.

Prosimy: 1) o zaznaczanie na czekach i przekazach, na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem "reklamacja" wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Czytelników i Dobrodziejów.

Przy hurtownem zamówieniu (najmniej 10 egz.) dajemy 10% opustu; uiszczamy go dodatkowemi numerami.

Na nakład "Rycerza Niepokalanej" złożyli Mkp.:

N. N. 1000, N. N. 1000, Andrukowicz Wacław 620, Baniuch Balbina 64 ct. am. Ks. Belakowicz Mich. 260, Błachut Katarz. 340, Burgiel Jan 200, Buryczka Marja 1000, Caba Piotr 140, Cwill Olga 160, Czyżowicz Ant. 100, Dobek Adela 200, Dobija Cecylja 2000, Dorazil Walerja 220, Dubas Ignacy 220, Dzieci Marji (Tenczynek) 420, Ks. Gostomski Leo 160, Ks. Gregorkiewicz 160, Gurbielówna Marja 860, P. H. (z Danji) 10 kor. d., Ks. Hackert R. 1000, Jędrzejczyk Marja 100, Kaliszek Feliks 100, Klimczak Zuzan. 120. Klimczak Rozalja 120, Klimkiewicz-Guntkiewiczówna 110, Kudeno Stan. Aug. 200, Kurpielówna Anna 100, Łakomska Katarz. 100, Leduchowski 500, Lewicka Antonina 1000, Maczkówna Anna 260, Michalik Marja 200, Mechowa L. Z 160, Morawski Roman 100. Morawska Stanisława 100., Ks. Motyl W. 220, Ks. Nowak 100, Olejak Władysław 860, Olszewski Wład. 5000, Paluch Zofja 64 ct. am. Ptaszyńska Wiktorja, 100, Sebastowicz Aniela 200, Sikorski 1000, Siwicka Marja 260. Skórzak Franciszek 120, Skórzak Magdal. 120, Słowik Aniela 120, Ks. W. Smolarkiewicz 140, Stecówna Karol. 100, Stelmaszykówna A. 240, Stuczyński 100, Stysiówna Lucja 200, Wyrwisz Maciej 160, Zaraska Marja 300, Zawierska Anastazja 120, Ks. Zieliński Jan 220, Zpytkowerska Helena 200.

Za łaskawe ofiary składamy serdeczne przez Niepokalaną Bóg zapiać.