Z życia milicyjnego
Drukuj

Koło mężczyzn M.I. w Krakowie. Zapowiedziane w "Rycerzu" drugie posiedzenie organizacyjne "Koła mężczyzn" odbyło się dnia 10 czerwca o godz. 5 wieczorem. Przeczytano na nim projekty przyszłego statutu i przeprowadzono część dyskusji. Dla jej dopełnienia odbyło się 3-cie posiedzenie w tydzień później (17 czerwca), jak to przewidziano na pierwszem jeszcze zebraniu. Dnia 26 tegoż miesiąea przyjęto statut w trzeciem czytaniu i wyznaczono następne posiedzenie na dzień 4 września. Jeżeli do tego , czasu wszystkie formalności będą załatwione, to w uroczystości Narodzenia N. Marji Panny "Koło" zacznie żyć. W program tego dnia wchodzi Msza św. i Walne Zebranie, na którem odbędą się wybory Zarządu.

W Krakowie urządzono dnia 29 czerwca w "Sali włoskiej" loterję fantową na rzecz "Rycerza Niepokalanej". Wszystkim, którzy się przyczynili do jej przeprowadzenia - Bóg przez Niepokalaną, zapłać!

Z naszej korespondencji

(List żołnierza.)

Mając na celu szerzenie czci i chwały, oraz nabożeństwa do Najśw. Marji Panny i chcąc bronić na każdym kroku świętych dogmatów naszej katolickiej religji przeciw napaściom szatańskim masonów, socjalistów i żydów, zapisuję się do "Milicji Niepokalanej" (następuje imię, nazwisko, adres, zajęcie i t. d.).

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do "Milicji Niepokalanej" i o łaskawe nadesłanie mi karty wpisowej i "Cudownego Medalika". Po otrzymaniu zawiadomienia, żem został wpisany w poczet rycerzy walczących z masonami z P^ P. S. i żydami, będę się czuł dumny z tego. Niebawem też nadeszlę większy datek na nakład "Rycerza Niepokalanej"; tymczasem przesyłam czekiem 260 mkp. na nakład "Rycerza" a 140 mkp. na prenumeratę na 1-sze półrocze.

Po powrocie do stanu cywilnego, będę się starał jak najwięcej ludzi pociągnąć w szeregi rycerzy walczących z nowoczesnymi wrogami Kościoła św. t. j., do "Milicji Niepokalanej".

W wojsku też nie zaniedbam tej sprawy, ale wątpię, czy zepsuty ogół żołnierzy-towarzyszy usłucha mojej rady. Jednak tem się nie zrażam, bo pewny jestem, że za to bojowanie Marja kiedyś uwięczy laurem czoło Swych rycerzy.

Pozostaję z poważaniem

(następuje podpis).

Prośba

Z. L. ofiaruje 500 Mk. na "Rycerza Niepokalanej" i prosi o modlitwę o ustalenie jej losu.

Odpowiedzi Administracji

Br. M. Kubit (Rzeszów). Obrazków Serca P. Jezusa, wedle obrazu z numeru czerwcowego, nie mamy, gdyż nie drukowaliśmy ich wcale. Pocztówki (Ś. Antoniego i "Królowej Dziewic") posłaliśmy odwrotną pocztą.

J. S. (Radocza). Po książki treści naukowo-religijnej można się zwrócić do księgarni św. Wojciecha w Poznaniu.

J. W. (Przemyśl). Prenumerata na 3-ci kwartał wynosi tylko 120 Mkp.; resztę pieniędzy wliczymy do czwartego kwartału.

W. Amdrukowicz (Wilno). Numer styczniowy i marcowy już wyczerpany. Ze stycznia nadesłaliśmy jeszcze 1 egz., gdyż otrzymaliśmy ich nieco od hurtowników; marca zaś już niestety nie posiadamy.

M. Kapuściński (Wróblowice). Num. marcowy całkiem wyczerpany.

Paczka z 15 numerami powróciła ze zdartą opaską i z napisem "nie doręczono". Komu się więc ona należy, niech zechce łaskawie przesłać reklamację.