Witaj, radości promienna!
Drukuj

Z greckiego hymnu "Akathistos" przypisywanego św. Germanowi.

Witaj, radości promienna!
Witaj, anielskim oczom nieprzeniknione bezedno,
Witaj, piastunko Tego, który wszystko piastuje,
Witaj, gwiazdo, słońca zwiastunko!
Witaj, wszelkiego stworzenia odnowicielko;
O Ty, w której wielbimy Stworzyciela,
Oblubienico nieskalana, witaj!

Witaj, niewysłowionej Mądrości Tajemnico!
Witaj, drabino niebieska, którą zstąpił Bóg,
Witaj, Rodzicielko Światłości niewysłowionej.
Witaj, wiernych Oświecicielko!
Witaj, różdżko niezniszczalnej latorośli,
Witaj, nieśmiertelne żniwobranie,
Witaj, Siewcy życia Rodzicielko,
Witaj, pole rodzące dobra przeobfite,
Witaj, zarządczyni schronów dla naszych dusz,
Witaj, wdzięczna modłów kadzielnico!
Witaj, Wszechświata Oczyszczenie!
Witaj Boża gwoli śmiertelnym życzliwości,
Oblubienico nieskalana, witaj!

Witaj, Matko Baranka i Pasterza,
Witaj, owczarnio duchownych jagniąt!
Witaj, udręczenie szatanów,
Witaj, furto rajska,
Witaj, mądrości łaską promienna!
O Ty, co oblekasz nas chwałą,
Oblubienico nieskalana, witaj!