Rycerz Niepokalanej - Październik 1950
RN 10/1950
280 Maryja
Wanda Łakowiczówna
285 Pochód myśli maryjnej przez dzieje
J. D.

Spotyka się chrześcijan, których ogarnia niepokój na widok wzrastającej czci Najśw. Maryi Panny, zwłaszcza wobec nowych dogmatów maryjnych. Razi ich - tak mówią - owa dysproporcja, jaką widzą między wąską podstawą, zostawioną Maryi przez źródła Objawienia, a wciąż rozszerzanym dla Niej miejscem w Kościele.

289 Święto Królowej Pokoju

Po strasznych wojnach ostatniego półwiecza, które wydarły życie 50 milionom istot ludzkich i wniosły zniszczenie i trwogę w każdy niemal zakątek ziemi, ludzkość przekonała się, że największym jej dobrodziejstwem jest, jak powiedział już przed 15 wiekami św. Augustyn, pokój i za tym pokojem zatęskniła.

292 Król sumienia
Jerzy Sośnicki

Jezus jest przede wszystkim władcą dusz, a w rządach Swoich posługuje się głównie środkami duchowymi. Dążąc do uświęcenia i zbawienia ludzi w Swym Królestwie, dyktuje Swoje Boskie prawo, oparte na prawdzie i miłości i żąda dlań pełnego posłuchu.

297 Niebo
O. Maksymilian Kolbe OFMConv
299 Przyjaciel dziatwy
Janusz Sebastian
300 Potężne siły
Z. Jakimiak
304 Rozarianie
O. R.