Szczere zdanie Lloyd George’a
Drukuj

Przemawiając w kaplicy baptystów o sprawach robotniczych, znany angielski polityk Lloyd George wypowiedział się z całą szczerością: "Uważam za rzecz sprawiedliwą, mimo, że mówię do protestantów, uznać, że Kościół katolicki w wiekach średnich skasował w naszym kraju panujące tu niewolnictwo. Wyzwolenie to uskutecznionem zostało li tylko dzięki działalności wysokich dostojników katolicyzmu, wprowadzających w czyn istotną zasadę Jezusa Chrystusa".