Prowadź mnie

Prowadź mnie, Marjo, po życia torze,
Prowadź Matuchno jedyna...
Na Twem ramieniu głowę ułożę -
Prowadź mnie, Marjo, jak syna!

A kiedy ciernie poranią nogi,
Weź mnie na ręce, Jedyna ...
Ból mój uśmierzy Twój uśmiech drogi,
Prowadź mnie, Marjo, jak syna ...

Prowadź i kieruj...Po życia torze
Z Tobą iść pragnę, o Droga!
Przy Twojem sercu głowę ułożę
I z Tobą dojdę - do Boga!...