Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę żeńskiego liceum w Charbinie
Drukuj

Na dalekim wschodzie, w Chinach, skupiła się liczna kolonia polska w dużem mieście Charbinie i okazuje żywotność dziwnie wielką. Ostatnio, nie zadowalając się posiadaniem gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza, kolonia polska przystąpiła do budowy żeńskiego, liceum i zamierzenia swe zbożne doprowadza istotnie do skutku: dnia 77- maja br. odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę i ruszyła praca...

Poświęcenie kamienia węgielnego w Charbinie
Chwila poświęcenia kamienia węgielnego w Charbinie.

Pamiętny ten moment tak opisuje naoczny świadek w "Misjach Katolickich": "O godzinie 10 z rana, po Mszy Świętej szkolnej, długa procesja złożona ze szkół, alumnów, seminarjum, wiernych kolonji polskiej i duchowieństwa, ze śpiewem "Serdeczna Matko" na ustach, udają się z kościoła na miejsce, gdzie kładziono pierwsze podwaliny. Celebrans O. Gerard Piotrowski, administrator apostolski, wygłosił przemówienie, przedstawiając nieustanne starania Kościoła we wszystkich czasach i okolicznościach o spełnienie rozkazu Chrystusowego: "Nauczajcie wszystkie narody". Towarzyszył celebransowi ks. proboszcz Władysław Ostrowski, oraz wikarjusz ks. Witold Zborowski. Po odmówieniu Litanji do Wszystkich Świętych i dokonaniu samego aktu poświęcenia, procesja powróciła do świątyni. - Obecni robotnicy chińscy przypatrywali się ceremonji z podziwem. Innowiercy, nawet uczniowie z sąsiedniego gimnazjum rosyjskiego, nie śmieli w niczeni zakłócić spokoju".

Praca ma pójść tak pospiesznym trybem, że na wrzesień, z początkiem nowego roku szkolnego, Liceum stanęłoby gotowe i mogło już przyjąć łaknące strawy dla umysłów i serc dziewczęta. - Niech Bóg w tem dziele dopomoże!

Ojciec św. poświęca to ogrodach Watykańskich przed grotą Matki Bożej z Lourdes kamień węgielny pod budowę nowego gmachu Propagandy. (Obacz o tem w numerze lipcowym na str. 211.)


O biada mi, jeślibym widząc Zbawcę mojego poranionego i Ciebie o Marjo, mieczem boleści także zranioną sam nie odniósł stąd, rany na sercu !

Św. Alfons Liguori