Autor

X. J. K.

Artykuły
"Pójdźcie do Mnie wszyscy!" (Czerwiec 1930, s. 164)