Po Kongresie w Kartaginie
Drukuj

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Kartaginie, o którym pisaliśmy obszerniej w ostatnim numerze "Rycerza"

Kartagina, Kongres eucharystyczny 1930
Powitanie Kardynała-Legata Lepicier przez Ojców Białych, którzy w Afryce owocnie misjonarzują.
Kartagina, Kongres eucharystyczny 1930. Msza na stadionie
Msza św. w Stadionie.
Kartagina, Kongres eucharystyczny 1930
Osobliwe "mieszkania" uczestników Kongresu
Tunis, katedra
Lud rozmodlony wewnątrz i zewnątrz Katedry w Tunisie.

Niepokalanej", choć nie zgromadził może takich tłumów jak Kongresy poprzednie, jednak nastrojowo - kto wie, czy ich nie przewyższył. Ziemia ongiś krwią męczeńską zlana... później wiarą i mądrością katolicką jaśniejąca... obecnie jakby w ruinach... a dopiero ostatniemi laty, znów budząca się do życia!...

Ożywił ją wielce Kongres. Niechże załączone tu ilustracje odegrają rolę wspomnień z tych wielkich dla lądu afrykańskiego dni!

Kartagina, procesja po katakumbach, 1930
Procesja po tamtejszych katakumbach które podobnie jak i rzymskie ukrywały pierwszych Chrześcijan.