Okładka
Drukuj

OD ADMINISTRACJI

Zdarza się często, że Czytelnicy reklamują, iż "Rycerza Niepokalanej" stale nie otrzymują. Trudno nam jest dokładnie zbadać przyczynę tego, ponieważ "Rycerza" wysyłamy tym, którzy o niego proszą. W wypadku, gdy pismo przychodzi w jednym miesiącu, a na drugi nie, należy zwrócić się do miejscowego urzędu pocztowego lub do listonosza, który w danym rejonie doręcza pocztę, z prośbą o wyjaśnienie. Gdyby według informacji urzędu pocztowego pismo nie przyszło, prosimy niezwłocznie powiadomić nas kartką pocztową za 15 gr. lub listownie.

Przy zmianie adresu prosimy podawać zawsze poprzedni adres, pod którym był wysyłany "Rycerz".

Szanowni Czytelnicy, którzy częściej z nami korespondują i podają nam spis nowych członków do Milicji Niepokalanej, zechcą łaskawie zaznaczać czy dana osoba, która zgodziła się należeć do M.I. czyta już "Rycerza" i czy pragnie go otrzymywać. Prosimy nawet wykorzystać okazję i przy pisaniu do nas podawać adresy tych osób, którzy pragną "Rycerza" czytać i z niego korzystać. Niepokalana za trud poniesiony hojnie nagrodzi Swymi łaskami.

ODPOWIEDZI REDAKCJI

Czytelnik "Rycerza" i "Rycerzyka" Rossocz. Wyznać przy najbliższej spowiedzi i wyjaśnić.
Inż. S. Chw. - W-wa. Obydwa Niepokalanowy serdecznie dziękują!
Włod. Behm. Starachowice. Niestety, za słaby do druku.
W. Krawczyk, Skierniewice. Spóźnione.
Czytelnik Rycerza (junior) Bydgoszcz - Artykuły nic nowego nie dają.
J. Kowalewski. Odpust zup. z okazji przyjęcia do M.I. zyskuje się tylko raz. Inne odpusty więcej razy,
J. Nie tylko może, ale powinna chodzić do kościoła, skoro wyzdrowieje.
W. Cichowicz. Nawet trzeba przerwać, by nie dopuścić da wyrządzenia szkody.
... O ile były delikatnie zrobione, to nic złego, przynajmniej większego - nie było.
Z.L.O. Do spowiedzi nie będzie można przystąpić. Zachęcam do modlitwy i stanowczego zdecydowania się. Niepokalana wspomoże.
M.K. Ponieważ bez zastanowienia wypowiedziano - wobec tego wszystko dobrze. Jednak zgorszenie, o ile jakie dano, należy naprawić. Gdyby jednak uważano to mylnie za grzech i ze wstydu nie wyznano, to należy o tym powiedzieć spowiednikowi.
Stroskanej Marii. - Proszę być spokojną. Jest to dowód opieki Niepokalanej, że zwalczymy te myśli. Dużo radości!
Ef. - Wejherowo Za mąż można wyjść. Nie potrzeba mówić, ale trzeba być zdrową i zaprzestać to czynić.
"Wątpliwość Pomorz." By ta osoba mogła się wyspowiadać, musi przejść na wiarę katolicką.
Dla Heleny. Gdy nie uważano tego za grzech - i dla tego nie mówiono - to wszystko dobrze. Ale to ze wstydu, to należy poprawić. Modlitwa i szczery rachunek sumienia przywrócą pokój.
A. S. abon. Można się zgłosić. - Poinformować możemy listownie, wzgl. proszę się zapytać ks. proboszcza.