Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Prosimy 1) o zaznaczanie na czekach i przekazach na jaki cel wysyła się pieniądze.

2) o podawanie przy zmianie adresu także adresu poprzedniego.

3) o adresowanie w sprawach "Rycerza" do Administracji względnie do Redakcji "Rycerza Niepokalanej", a nie imiennie do O. Redaktora, gdyż to może spowodować opóźnienia.

4) o zareklamowanie wrazie nieotrzymania "Rycerza" w pierwszych dniach miesiąca.

Z początkiem października opuści prasę Kalendarz "Rycerza Niepokalanej". Prosimy więc Sz. Czytelników "Rycerza Niepokalanej", aby już teraz zgłaszali się do tych od których "Rycerza" pobierają i powiadomili, że życzą sobie także kalendarza. Tych zaś, którzy ponad 9 egz. "Rycerza" pobierają, prosimy, by zechcieli w najkrótszym czasie nas powiadomić ile egz. Kalendarza mamy im posłać.

Pobierającym od 1 do 9 egz. "Rycerza" wprost z naszej Administracji (pocztą) wyślemy w tej samej ilości kalendarz wraz z czekiem dla ułatwienia wpłaty za niego.

Ktoby sobie kalendarza nie życzył, niechaj napisze na opakowaniu "zwrot" "nie przyjmuje" i przekreśli swój adres pozostawiając tylko nasz adres zwrotny.

Wszystkich Sz. Czytelników bardzo prosimy, by dla miłości Niepokalanej starali się o ile tylko mogą, by także i inni kalendarz Jej "Rycerza" kupili i czytali.