Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Wielu z pośród Czytelników "Rycerza" nie tylko pilnie go czyta, ale jeszcze zachęca innych, by go również czytali i prenumerowali. Niepokalana tej serdecznej przysługi napewno im nie zapomni: odpłaci hojnie i w życiu i w godzinie śmierci i w wieczności błogosławionej. - Inni natomiast odczytują "Rycerza" sami, nie troszcząc się zupełnie o potrzeby i niekiedy głód dusz bliźnich. Ci - oby od tej pory starali się więcej robić dla Niepokalanej i dla dusz, które Ona miłuje! Niech każdy z nich zdobędzie choć jednego prenumeratora, a ten trud, pełen może przykrości i Zawodów, opłaci im się sowicie. Tu błogie zadowolenie, a tam słodka nagroda od najczulszej Matki. - Są i tacy, co "Rycerza" otrzymują i odkładają na bok, nie odczytawszy go nawet. Przychodzi on do nich gratisowo. I nie wart tego trudu, by się z jego treścią zapoznać. Są i tacy!... Ci niech osądzą sami siebie i wyciągną wnioski!

Prosimy o wyraźnie pisanie adresów, i o zaznaczanie, na jaki cel przeznaczone są pieniądze.

Hurtowników prosimy, aby choć w przybliżeniu zechcieli wcześnie podać nam, ile egzemplarzy "Rycerza" od nowego roku pobierać będą: zależy nam bowiem bardzo na tem, by uregulować nakład i opłacić odpowiednią należytość przesyłki pocztowej z góry.

Ponieważ kalendarz wysłaliśmy bezpośrednim naszym odbiorcom wszystkim, a cena jego wynosi 50 groszy, prosimy tedy przy regulowaniu należytości pamiętać i o kalendarzu.

Przypominamy naszym P. T. Czytelnikom, że ku czci św Franciszka Serafickiego wydajemy miesięcznik osobny p. n. "Pochodnia Seraficka", jako organ III Zakonu franciszkańskiego.