"Materialistyczna" Ameryka - przoduje
Drukuj

"Idąc, nauczajcie wszystkie narody, oznajmiając każdemu stworzeniu Ewangelią!"

Rozkaz to Jezusowy, obejmujący cały świat, i prawo fundamentalne dla Kościoła: opowiadać Ewangelie wszystkim narodom pogańskim! Ale ta wola Jezusa niestety tak mało jeszcze znalazła odgłosu pomiędzy chrześcijanami, niejeden o podobnych obowiązkach ani nie pomyśli. Należy więc zaszczepić tak ważne słowa Jezusa Pana w sercach dzieci, wykładając im nauki katechizmowe.

To też z wielką radością należy powitać, że w Ameryce, niby to "materialistycznej", lecz bardziej od nas odczuwającej konieczność nawrócenia pogan, dodano do katolickiego katechizmu szkolnego dla całych Stanów Zjednoczonych następujące pytanie:

Pytanie: "Czego" potrzeba, ażeby Kościół mógł się coraz bardziej rozszerzać?"

Odpowiedź: Należy wysłać misjonarzy, ażeby opowiadali poganom Ewangelię. Domaga się tego wyraźny rozkaz Jezusa: "Idąc na wszystek świat, powiadajcie Ewangelię wszemu stworzeniu!" (Marek 16,15).

Pytanie. "Kto ma iść do ludów pogańskich jako misjonarz?"

Odpowiedź: "Ci, którzy są powołani do tego od Boga, a przez Kościół posłani."

Pytanie: "A w jaki sposób reszta wiernych ma wspierać misjonarzy?"

Odpowiedź: "Modlitwą i datkiem wedle możności."

Pytanie: "Dlaczego wszyscy wierni powinni wspierać misjonarzy?"

Odpowiedź: "Ponieważ: 1. Każdy chrześcijanin ma obowiązek rozszerzać cześć Ojca swego niebieskiego, 2. w ten sposób ratuje dusze, które w przeciwnym razie poszłyby na wieczne potępienie; 3. zyskuje sobie przez to wiele łask i wspaniałą nagrodę w niebie."

Zastosowanie: "Niech nie będzie w twoim życiu ani dnia, w którym byś przynajmniej nie odmówił "Ojcze nasz" o rychłe nawrócenie pogan. Zapisz się także, jeśli to możliwe, do P.D.R.W."

Przykład rzeczywiście godny naśladowania! Daj Boże, żeby i w nasze dzieci od pierwszej młodości wpajano w nauce katechizmowej ten obowiązek chrześcijański: "Idźcie, nauczajcie wszystkie narody!"