List z Mugenzai no Sono
Rycerz Niepokalanej 4/1950, zdjęcia do artykułu: List z Mugenzai no Sono, s. 96

Opisy zdjęć powyżej, od lewej: [1] U góry: Akt otwarcia procesu beatyfikacyjnego O. Maksymiliana Kolbego w Nagasaki, w dniu 6 września 1949 r. W środku J.E. Ks. Bp Paweł Yamaguchi z Nagasaki. Po prawej ręce ks. biskupa siedzi ks. Sałowaki, wikariusz generalny, po lewej - ks. Gamaguchi, z boku - ks. Nakashima, sekretarz. [2] Obok: Dom dla wdów na Akabane. (na dole, od lewej) [3] Teren w dzielnicy Oji, gdzie powstanie dom studiów misji franciszkańskiej. [4] Najmłodsi wychowankowie Małego Seminarium w Niepokalanowie japońskim.


Dziś, w święto Niepokalanego Poczęcia, na które kładł tak wielki nacisk O. Maksymilian, chcielibyśmy, choć w krótkości, coś do Was napisać.

Od 29.11. do 7.12. razem z nowenną do Niepokalanej odprawiliśmy doroczne rekolekcje pod kierownictwem ks. Tagawy, prowincjała OO. Marianistów z Tokio. W wigilię święta 8 naszych internistów, którzy przed miesiącem ukończyli naukę w Małym Seminarium, rozpoczęło nowicjat. Pozostało jeszcze do obłóczyn 2 kandydatów, którzy czekają na pozwolenie z Rzymu. Muszę wspomnieć, że szkoła nasza otrzymała niedawno aprobatę Ministerstwa. Dzień 8 grudnia upłynął nam w miłym nastroju, gdyż w dniu tym 4 naszych Braci zakonnych złożyło profesję sympliczną. Po odebraniu ślubowań O. Gwardian udał się do Konagai, gdzie dokonał obłóczyn 7 kandydatek do nowopowstającego zgromadzenia zakonnego. Zadaniem ich będzie prowadzenie naszego sierocińca. Trzeci Zakon, istniejący przy naszym kościele, powiększył się dzisiaj o 8 nowych członkiń.

Niedawno ochrzczono kilka osób, m.in. chorego ojca, o którego chrzest przyszedł prosić jego syn Yamamoto, znany ze swych zasad nie zawsze przychylnych religii katolickiej. 3.12. w dzień św. Franciszka Ksawerego, O. Gwardian udzielił chrztu św. znanemu okuliście Asanuma.

W połowie września wyjechał do Osaka Br. Roman, aby tam zbudować jakiś barak, gdzieby na początku mogło zamieszkać dwóch Braci i przygotować teren pod naszą nową parafię. Mamy ją objąć w czerwcu 1950 r. Placówka na Akabane w Tokio rozwija się pomyślnie. Wkrótce ma się tam zakładać fundamenty pod nowy, obszerniejszy kościół. Projektuje się też budowę ochronki. Na razie zbudowano obok klasztoru dom dla wdów, obarczonych małymi dziećmi. Staraniem O. Donata różne fabryki dostarczają im pracy, którą na miejscu wykonują. W Tokio, w dzielnicy Oji, buduje się już seminarium dla naszych kleryków, którzy mają tu przyjechać w marcu.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zasyłamy Wszystkim... serdeczne życzenia. Niech Boża Dziecina przez ręce Niepokalanej udzieli Wam obfitych łask, a pokój, który głosili anieli nad stajenką betlejemską, niech będzie Waszym udziałem.

Wasz w Niepokalanej współbrat