Kronika
Drukuj

Z Rzymu

MSGN. CRESPI U OJCA ŚW. Pisma donoszą z Rzymu: W Rzymie przebywa obecnie sekretarz delegacji Apostolskiej w Meksyku, Msgn. Crespi. który jak wiadomo, wydalony został przez rząd meksykański i opuścić musiał Meksyk w 24 godzinach. Crespi odbył w Rzymie wiele konferencyj z dostojnikami kościelnymi i został również przyjęty przez Papieża na audjencji, informując go o wypadkach w Meksyku. Crespi nie wierzy w możliwość zlikwidowania różnic pomiędzy Kościołem katolickim, a rządem meksykańskim. Jedyną drogą, którą obecnie kroczyć będzie Kościoł katolicki, jest opór wobec rządu meksykańskiego tak długo, jak długo nie zostaną zniesione rozporządzenia antykatolickie.

GEN. NOBILE U PAPIEżA. Papież przyjąć na audencji gen. Nobile"a i wręczył mu wielki medal złoty, oraz dopytywał się o szczegóły wyprawy do bieguna północnego. Przypominamy szczegół, o którym donosiliśmy, iż córeczka generała podczas jego wyprawy polarnej, przystąpiła do pierwszej Komunjj św. na intencję szczęśliwego lotu.

Ojciec św. o zajściach w Meksyku. Z okazji przyjęcia na uroczystej audencji w Watykanie 150-ciu pielgrzymów z Argentyny i Urugwaju, Papież wygłosił przemówienie na temat prześladowania kościoła w Meksyku.

- Niema dość silnego słowa na określenie bezprawia, jakiego dupuszczają się ci ludzie - powiedział Papież. - Są oni dzicy, bezbożni i nieludzcy.

W końcu Papież wezwał pielgrzymów, aby współrodakom swoim przedstawili całą ohydę postępowania rządu meksykańskiego.

Watykan przeciwko brutalności turystów. W Watykanie zostały wydane nowe zarządzenia, mające na celu ukrócenie brutalności turystów, którzy zwiedzając grób św. Piotra zachowują się w sposób nieodpowiedni w obliczu tego świętego zabytku. Rozmawiąją głośno śmieją się, rzucają uwagi ubliżające godności świętego miejsca. Odtąd zwiedzać będzie można grób św. Piotra tylko w towarzystwie kapłana, który poprowadzi wiernych do krypt w ornacie i po zapaleniu świec odmówi krótką modlitwę.

Ze świata

Nowe cudowne uzdrowienie w Lurd. Dnia 21 lipca w obecności 30 tysięcy pątników uzdrowioną została młoda Portugalka, p. Małgorzata Moreira. Przez pięć lat cierpiała ona strasznie na wrzód w żołądku, a 21 lipca o godzinie 4 po południu była wprost umierającą. Twarz jej okryła się trupią-bladością, wszelkie odżywianie się było niemożliwem. Nagle o piątej, w czasie procesji, gdy Najśw. Sakrament przed nią się zatrzymał, na twarzy jej odbiła się jakby fala nowego życia. W jednej chwili wszechmoc Boża wróciła jej siły, a w godzinę później "umierająca" siedziała przy sutej wieczerzy.

Uroczystości św. Szczepana w Budapeszcie. "N. W. Abendlatt" donosi z Budapesztu: Uroczystości ku czci św. Szczepana spowodowały niezmierny napływ obcych z prowincji i z zagranicy. Do wieczora przyjechało do Budapesztu 160.000 gości. Wszystkie hotele są przepełnione. Wczoraj rano rozpoczęła się procesja, którą prowadził kardynał prymas Czernoch. W procesji wzięli udział wszyscy bawiący na Węgrzech członkowie rodziny Habsburgów, członkowie rządu, oraz dyplomaci zagraniczni.

W Meksyku mieszka 99 procent katolików. Na 15,166,860 mieszkańców Meksyk liczy: 15,033,176 rzymskich katolików, 69,839 protestantów, 6,237 buddystów, 254 żydów i 58,354 wyznawców innych religji (według spisu z 1910 roku).

Bville (Francja). Pomnik pokoju
Pomnik pokoju w Bvillewe Francji.

Biskup-męczennik. W więzieniu meksykańskiem zmarł z ręki masonów biskup Zarate. W ostatnim liście pasterskim, zaczynającym od słów: "Niech żyje Chrystus król"!, pisał on między innemi:

"Ktoś może sądzić, że się wystawiamy niemądrze na wybuchy gniewu tyranów. Atoli lepiej jest wywołać u ludzi oburzenie, aniżeli u Boga. Nie obawiamy się ni więzień ni morderczych nabojów. Boimy się sądu i wyroku Boskiego. Uroczyście potępiamy z całą pogardą

wszystkie i każdy pojedynczy zamach, wykonane przez rząd meksykański na Kościele katolickim. Pan prezydent niechaj wie, że żyje w tym kraju mąż, który z łaski Boga posiada tyle odwagi, by ponieść o ile zajdzie potrzeba, nawet męczeństwo za sprawę Chrystusową w Kościele świętym. O jedną łaskę proszę moich wrogów jakobinów

(prześladowców), o ile naturalnie jakobini zechcą spełnić prośbę, by mnie skrytobójczo nie zamordowali."

Ale prześladowcy byli skrytobójcami.

Kaplica ku czci św. Joanna d’Arc
Ku czci bohaterki francuskiej św. Joanny d’Arc
poświęcono niedawno w obecności wielu dostojników Kościelnych osobną kaplicę.

Episkopat w Meksyku dziękuje Ojcu Św. za opiekę. "Osservtore Romano" zamieszcza pismo episkopatu meksykańskiego do Papieża, w którem episkopat dziękuje Papieżowi za jego pismo z dnia 14 czerwca. Papież odpowiedział życzliwie i udzielił błogosławieństwa.

Jak Amerykanie uczęszczają w Bostonie na Mszę Św.? W Bostonie (Ameryka) odprawia się pierwsza Msza św. w niedzielę i święta już o godz. 3 i pół. Dla kogo? Najpierw dla kolejarzy idących do służby: także dla policjantów, stróżów nocnych i strażaków pożarnych. Zauważyć również można na tej Mszy św. mnóstwo ludzi, wracających z nocnej służby jak dziennikarzy, pielęgniarki z szpitali, nawet aktorów.

Przed kościołem długi szereg wózków mleczarzy świadczy o tem, że ich właściciele spełniają w świątyni swój obowiązek względem Boga. Obok tych wózków zalega ulice długim sznurem około 100 samochodów. Kierownicy ich, pobożni szoferzy, zamknęli motory i poszli na Mszę św. Można jeszcze zauważyć kelnerów, czyścicieli obuwia i służbę, oni wszyscy razem spełniają obowiązek niedzielny.

U nas

Zjazd Katolicki Ogólno-Polski w Warszawie. W dniach 27-30 sierpnia odbył się w Warszawie wielki Ogólnopolski Katolicki Zjazd połączony z uroczystym obchodem 200-letniej rocznicy Kanonizacji Św. Stanisława Kostki. Uchwalono rezolucję dotyczącą prawa małżeńskiego i wręczono ją marszałkowi Sejmu.

Nowi katolicy obrządku wschodniego. W kościele Augustjańskim w Wilnie odbyło się uroczyste przejścia na łono katolickiej cerkwi wschodniego obrządku 13-tu prawosławnych wiernych. Obrządku przyjęcia popełnił archimandryta Filip Mozorow i jego wikary Leśniobrodzki, który niedawno przeszedł na polską unję.

Zmiany w Zakonie Tow. Jezusowego. Polską prowincję zakonną OO. Jezuitów w dniu 15 sierpnia r. b. podzielono na dwie odrębne i samoistne prowincje. Z południowej części prowincji, obejmującej teren krakowskiej i lwowskiej metropolji, utworzono prowincję Małopolską, której prowincjałem z siedzibą w Krakowie (Mały Rynek 8) mianowany został O. Władysław Jankiewicz. Z północnej części prowincji, obejmującej teren metropolji gnieźnieńsko - poznańskiej, warszawskiej i wileńskiej, została utworzona prowincja Wiekopolsko - Mazowiecka, której prowincjałem z siedzibę w Warszawie (ul. Świętojański 12), mianowany jest O. Józef Sawicki. Teologja młodzieży zakonnej OO. Jezuitów w Lublinie, filozofja i pisarstwo w Krakowie, pozostały nadal wspólne dla obydwóch prowincji. Misje należące do zakonnej prowincji OO Jezuitów, przydzielone są w ten sposób, że misja rumuńska i w Rodezji północnej należeć będą do prowincji Małopolskiej misja wschodnia zaś do prowincji Wielkopolsko - Mazowieckiej. Nazwy nowych prowincji są historyczne, w dawnej bowiem Polsce Towarzystwo Jezusowe posiadało cztery prowincje zakonne: małopolską, wielkopolską, mazowiecką i litewską.

Ks. Żyliński wraca do Polski. Skazany przez bolszewików na śmierć ks. Żyliński nie będzie stracony, ale w drodze wymiany zostanie odtransportowany do granicy polskiej.