Jak się modlą w Warszawie w kościółku przy ul. Moniuszki 3a w każdy piątek
Drukuj

Najświętsze Serce Jezusa, w Wolnej Ojczyźnie
przyjdź Królestwo Twoje!
Zapanuj duchem Twej sprawiedliwości i miłości
w umysłach i sercach rządzących i rządzonych.
Połącz ich z Tobą w jedności i zgodzie.
W najgłębszej czci i dziękczynieniu, w modlitwie błagalnej
Polska się korzy przed Tobą.
Wskrzesiłeś jej ciało, odrodź ducha, Chryste!
Daj Narodowi światło, męstwo, dobrą wolę.
Daj zwycięstwo nad złem, w duszy jednostek
i w duszy zbiorowej.
Nawróć błądzących; spraw, byśmy przejrzeli;
przebacz nam, bo tylu z nas nie wie, co czyni.
Przemów do naszych serc, daj się poznać, Panie,
a wszyscy pójdziemy za Tobą.
Przebacz nam, którzy Cię kochać pragniemy,
a tak źle Ci służymy.
Przebacz niewdzięczność cudem Zmartwychwstałej Ojczyźnie!
Pomnij, Panie, żeśmy przeżyli niewolę!
I nakłoń ucha Twego, a wysłuchaj:
Polska woła do Ciebie, w imię niemocy własnej
i miłosierdzia Twego: wzbudź moc Twoją, przyjdź,
Panie, i króluj!
Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie ufność pokładamy,
nie będziemy zawstydzeni na wieki!
Pani nasza, Częstochowska Królowo Korony Polskiej,
strzeż Królestwa Twego!
Wszyscy Święci i Święte Polskie, módlcie się za nami!