Budowa
Drukuj

Zawsze

mogą zgłaszać się do Niepokalanowa (p. Teresin Soch.) młodzieńcy w wieku od 15 do 30 lat, którzy Niepokalanej życie swe poświęcić gotowi. Od prostego chłopka aż do profesora uniwersytetu: każdy tu owocnie pracować będzie mógł i każdy wśród modlitwy i pracy istny przedsmak nieba znajdzie - byle zgodził się wolę swoją własną krzyżować... Kieruje tu nami zakonne posłuszeństwo! Do podań o przyjęcie załączyć od razu można: metrykę Chrztu, świadectwo moralności od księdza, świad. zdrowia od lekarza, ostatnie świadectwa szkolne lub fachowe i własnoręczny skreślony przebieg dotychczasowego życia.


Budowa małego seminarjum misyjnego (Internatu) w Niepokalanowie

Niepokalanów, budowa Małego Seminarium Misyjnego, 1930
Niepokalanów, budowa Małego Seminarium Misyjnego, 1930

Przewleka się ta budowa z powodu braku gotówki, ale ufamy Niepokalanej, że ofiary Jej czcicieli na czas dokończyć Internat dozwolą... Początek roku szkolnego we wtorek dnia 2 września. (Na dachu: widać garstkę uczniów dotychczasowego Internatu.)