Rycerz Niepokalanej - Luty 1949
RN 2/1949
34 Nowy Prymas Polski
Ks. Wojciech Olech

W Krakowie, 3 stycznia 1949 r., Adam Stefan Kard. Sapieha, senior w Episkopacie Polskim, wykonując zlecony sobie mandat, podał do publicznej wiadomości, że Ojciec Święty Pius XII mianował arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym Prymasem Polski, dotychczasowego Biskupa Lubelskiego ks. Stefana Wyszyńskiego.

36 Matka Boża Gromniczna
Ludomir Maria
36 Rozmowa
Andrzej Podwalski
42 Młodzieżowe zabawy
J. St. Wełdycz
43 Inteligencja wczoraj i dziś
Jan Dobraczyński

Szereg wstrząsających odkryć we wszystkich dziedzinach życia, od fizyki i astrofizyki poczynając, na biologii kończąc, obalił złudzenie świata, który trwa własną tylko siłą, i który się zamyka wyłącznie w zjawiskach materialnych. Przeżywamy w dziedzinie nauki tak wielki wstrząs, że byłoby rzeczą przedwczesną mówić o konkretnych zarysach naukowych

45 Walka o powszechną trzeźwość w Polsce
Ks. Dr. Władysław Padacz
47 Życiorys Prymasa
Ks. Wojciech Olech
49 List z Japonii
O. Mieczysław Maria Mirochna OFMConv
51 Cisi posiędą ziemię
Marylka W., uczen. VIII kl.
52 Dla Boga i Ojczyzny
Eugeniusz Paukszta

Ciężkie były te pionierskie początki. Spokoju jeszcze nie było, wokół ugory i ruiny, ludzi mało, a uczciwych wśród nich jeszcze mniej. Osadnicy garnęli się do kościołów, które były dla nich rękojmią spokoju i normalnego życia.

55 Trubadur Niepokalanej
A. K.

Ojciec Konstanty Żukiewicz

56 Sekret szczęśliwego małżeństwa
Stanisław Bednarek

Mnóstwo tych osób, co są w małżeństwie nieszczęśliwe, mogłoby zostać szczęśliwymi. Bo szczęście nie zawsze samo wpada w ręce, zazwyczaj trzeba je zdobywać. A nawet, jeżeli już się jest szczęśliwym w małżeństwie, należy dbać o to, by szczęście jak ptak nie uciekło.