Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1949
RN 12/1949
353 Naszym ideałem być Niepokalanej
O. Maksymilian Maria Kolbe OFMConv
354 Narodziny świętości
Z. Jakimiak

Miesiąc grudzień jest ostatni w roku cywilnym, a pierwszy w roku kościelnym. Można to sobie symbolicznie tłumaczyć w taki sposób, że ostatek, szczyt życia naturalnego, jest początkiem życia nadnaturalnego, że gdy człowiek nie może już sam poradzić, przychodzi z pomocą Bóg, który go oświeca, poucza, umacnia i ciągnie o wiele dalej, niż człowiek mógłby sobie zamarzyć.

356 Niepokalanie Poczęta
T.

Jedną z podstawowych prawd chrześcijaństwa, będącą kluczem do zrozumienia wszelkich niedoli i powikłań ludzkiego życia - jest prawda o grzechu pierworodnym.

359 Gdy przybiegli pasterze...
Wojciech Bąk

Wiersz.

360 Po kolędzie
H. J.
361 O radość i piękno życia
P.

Radość, spokój i szczęście trzeba umieć znajdować i krzesać w każdym momencie, w każdej sytuacji. I nie jest to trudne. Trzeba tylko mocno tego chcieć.

362 Siostra Nulla
S. Czadowska
373 Listy do Krystyny
Jan Rybałt
376 Zwycięstwo
R. N.
378 Dziecko w wieku przedszkolnym
Dr K. Wiśniewska