Związek Mszalny na rzecz Misyj "Rycerza" wśród pogan
Drukuj
Obrazek Niepokalanej
Spójrz, Matko najlepsza, bo to także Twoje dzieci!

Rzucili Ojczyznę i poszli hen, na Daleki Wschód.

Tam w skleconych naprędce barakach stawiają maszynę drukarską, by zapomocą nowoczesnego środka - prasy głosić poganom naukę Chrystusa.

I "Rycerz" japoński - niby kaznodzieja - apostoł - rozlatuje się co miesiąc w kilkudziesięciu tysiącach, niosąc biednym pogańskim duszom "dobrą nowinę", głosząc Ewangelję i o miłości Marji, najlepszej Matki, Matki całej ludzkości opowiadając.

Ale skądże środki na to apostolstwo mają? - spytacie. Przecież poganie nie zatroszczą się o misjonarzy katolickich, obcych im i nieznanych.

Oto polski Niepokalanów, odejmując sobie od ust, śle Wasze, Kochani Czytelnicy, groszowe ofiary, by za nie garstka naszych współbraci zakonnych mogła głosić świętą Chrystusa naukę tysiącom niewiernych i sama się, choćby najskromniej, utrzymać!

Jednak teraz jest nam trudno, bardzo trudno. Niszczący przeciętnych obywateli kryzys i nas nie szczędzi. Borykamy się z ogromnemi trudnościami. A tu nasi misjonarze śpią dotychczas na strychu, nieraz i jeść nie mają co... I, chociaż nie żalą się ani nie narzekają - bo wszystko złożyli na ołtarzu miłości Chrystusa i Niepokalanej - jednak apostolstwo na tem cierpi.

Przytem, cóż to jest 40.000 egz. "Rycerza" na 90 miljonów pogan w Japonji?! Wszak oni wszyscy oczekują na słowa Ewangelji, wszyscy mają być sprowadzeni do Owczarni Chrystusowej.

A teraz otwiera się znów okno dla "Rycerza" w Indjach. Trzeba jechać i jąć się pracy ogromnej, bo i tam dziesiątki miljonów nie znają Chrystusa i Niepokalanej.

Więc tworzymy "Związek Mszalny na rzecz misyj franciszkańskich wśród pogan", chcąc w ten sposób umożliwić Wam, Kochani Czytelnicy, uczestnictwo w licznych Mszach św., duszom czyśćcowym skrócić męczarnie przez ofiarowanie za nie najdroższej Ofiary Mszy św., a naszym misjonarzom dopomóc w ich pełnej przeciwności i trudu pracy nawracania pogan.

Nie chodzi nam o żadne korzyści - chcemy jedynie dopomóc sprawie Bożej, z zapomnieniem o sobie, bośmy się wyrzekli świata i wygodnego życia, aby służyć Bogu i Jego chwale.

W tej myśli zamieszczamy poniżej statut naszego "Związku Mszalnego", który wejdzie w życie z dniem 1-go stycznia 1933 r., z prośbą o liczne zapisywanie się do niego.

Związek Mszalny na rzecz Misyj franciszkańskich wśród pogan.

1) "Związek Mszalny na rzecz misyj franciszkańskich wśród pogan" ma siedzibę w Niepokalanowie, gdzie za uczestników odprawiają się Msze św. w każdą środę i sobotę przez cały rok przed ołtarzem Matki Najśw. Niepokalanej.

2) Do "Związku" może należeć każdy, kto złoży ofiarę raz na rok w kwocie 1 zł. od osoby (zagranicą: w Niemczech 1 m. niem., we Francji 5 fr. fr., na Łotwie 1 łat, w Rumunji 100 lei, w Ameryce 1 dolar am. za dwie osoby) i przyśle imiona i nazwiska osób, mających być wpisanemi.

3) Do "Związku Mszalnego" można wpisywać tak dzieci, jak i dorosłych, żyjących, jakoteż i zmarłych - każdą duszę z osobna.

4) "Związek Mszalny" ma cel podwójny:

a) Korzyści duchowne dla uczestników tak żywych jak i zmarłych,

b) pomoc materjalną dla misyj franciszkańskich, która powstanie ze składek uczestników "Związku".

5) Udział w korzyściach duchownych dla uczestników rozpoczyna się od chwili złożenia ofiary na "Związek Mszalny".

6) Ofiary na "Związek Mszalny" można przesyłać albo przekazem pocztowym na adres: OO. Franciszkanie w Niepokalanowie, p. Teresin Soch. (Polska) albo czekiem P. K. O. Nr. 150.283, zawsze z wyraźnem zaznaczeniem: "na Związek Mszalny".

UWAGA. Msze św. osobne w poszczególnych intencjach lub za dusze zmarłych, jak dotychczas, tak i nadal można zamawiać w Niepokalanowie.

OO. Franciszkanie, Niepokalanów.