Z Watykanu
Drukuj

Z WATYKANU, dnia 5 czerwca 1928.

Eminencjo!

Jego świątobliwość Wyraża Waszej Eminencji gorące uznanie za zwołanie Kongresu Marjańskiego, którego szczytnem zadaniem jest budzić w duchowieństwie i wiernych coraz serdeczniejszą cześć dla Najświętszej Dziewicy. Ojciec św. jest tem milej dotknięty, że ten Kongres Marjański jest pierwszym tego rodzaju obchodem w wskrzeszonej Polsce i że, co za tem idzie, wieść o tem nadzwyczajnem wydarzeniu religijnem wywołała u wszystkich wielkie oczekiwania i nadzieje, pobudzając wiernych do bardzo starannego przygotowania tego uroczystego obchodu też Jego Świątobliwość żywi nadzieję, iż Kongres Marjański nabierze niezwykłego dla wiary znaczenia, tem wiecej, że świetności i blasku nada mu obecność Księży Biskupów z różnych stron Polski, przyjazd samego Nuncjusza Apostolskiego i bardzo liczny udział wiernych miejscowych z dalszych okolic.

Wnętrze kościoła na Św. Górze pod Gostyniem
Wnętrze kościoła na Św. Górze pod Gostyniem.

Aby zaś utrwalić pamięć i wdzięczność za dobrodziejstwo i łaski doznane od Najświętszej Marji Panny, słusznie chwalebnie postanowiliście uwieńczyć złotą koroną Jej obraz, cudowny od dawnych czasów na Świętej Górze Gostyńskiej.

Cel chlubny dowód waszej głębokiej czci dla Matki pozostanie dla późniejszych pokoleń przykładem i drogą pamiątką tej uroczystej chwili. Niechaj to Bóg sprawi, aby wasz naród z Kongresu Marjańskiego wyniósł jeszcze żarliwszą miłość do Królowej Niebios, a świątobliwością życia okazywał się zawsze godny opieki i obrony tej przemożnej Matki.

Po ukoronowaniu Obrazu Matki Bożej Gostyńskiej Prymas Hlond modli się u stóp ołtarza
Po ukoronowaniu Obrazu Matki Bożej Gostyńskiej J. Em. Prymas Hlond modli się u stóp ołtarza.

Z tem życzeniem i w zadatek łask niebieskich udziela Ojciec św. najmiłościwiej swego Apostolskiego błogosławieństwa Eminencji: Waszej i tym wszystkim, którzy wezmą pobożny udział w gostyńskich obchodach marjańskich. Donosząc o tem, pozostaję z wyrazem najgłębszej, czci i z pokornem rąk ucałowaniem.

Waszej Eminencji najoddańszy

P. Kard. Gasparri