Z Pobytu J. Em. Kard. Kakowskiego w Paryżu i Londynie.

Z wdzięczności za odwiedzenie Polski przez Biskupów francuskich z Prymasem Francji Kardynałem Dubois na czele, a potem znów przez Prymasa Anglji Kardynała Bourne - J. Em. Ks. Kardynał Kakowski w drodze do Rzymu zboczył na pewien czas najpierw do Paryża, a następnie do Londynu.

Szczególnie serdecznie i wprost z wylaniem podejmowano J. Eminencję i towarzyszącego mu Biskupa podlaskiego J E. Ks. Henryka- Przeździeckiego w Paryżu. Nie dziwno! naród francuski, a już osobliwie jego część szczerze po katolicku myśląca, zespolony jest z narodem naszym tyloma serdecznemi i mocno zacieśnionemi węzłami! Zresztą emigracja nasza polska przebywająca licznie we Francji - toć to serca, które musiały Arcybiskupa Stolicy godnie powitać!

Kard. Kakowski i Kard. Dubois i ludność Paryża
J. Em. Kard. Kakowski i J. Em. Kard. Dubois i ludność Paryża.

Jakoż tak się stało! A w powitaniu tem wzięło żywy udział nie tylko duchowieństwo polskie z ks. rektorem -ymborem na czele i lud polski zamieszkały w Paryżu J b niedalekiej okolicy; nie tylko Episkopat francuski wraz ze swym Prymasem Kardynałem Dubois - ale francuski Rząd nie wyłączając samego Prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej p. Doumergue. Po raz to pierwszy od długiego już czasu tak uroczyście podejmowano we wrogiej ongiś Kościołowi katolickiemu Francji Księcia katolickiego Kościoła.

W Paryżu dokonał Ks. Kardynał poświęcenia Bibljoteki Polskiej, przekształconej obecnie na ogólny Instytut Polski.


Prowincjałat OO. Franciszkanów we Lwowie uwiadamia, że w roku bieżącym zgłaszać się mogą do Zakonu tylko uczniowie szkół średnich po ukończeniu przynajmniej IV klasy gimnazjalnej z językiem łacińskim. Chętni niech prześlą metrykę chrztu ostatnie świadectwo szkolne, świadectwo moralności od znającego ich księdza, świadectwo zdrowia od lekarza i własnoręcznie skreślony opis swego życia. Adresować: Najprzewielebniejszy O. Prowincjał OO. Franciszkanów, we Lwowie, ul. franciszkańska 1.