Z obozu harcerzy.
Drukuj

"Jak przyjemnie nam jest donieść, że w Trzemesznie dużo uczniów tutejszego gimnazjum prenumeruje ."Rycerza Niepokalanej." Ale i my harcerze nie chcemy być ostatni, dlatego zamawiamy "Rycerza Niepokalanej" na 1928 r. - (choć w spóźnieniu), - bo wiemy, że dobrze być pod opieką Marji.

Po ofiarowaniu nam 25 medalików Niepokalanej przez p. Sommerfelta, u nas w drużynie każdy prawie harcerz nosi medalik już od pół roku, a dobrze nam się dzieje pod Najświętszej Marji Panny opieką; dlatego dla nowych członków i reszty druchów proszę łaskawie o przesłanie 20 medalików cudownych Przeczystej Dziewicy, Niepokalanej Panny Marji, Naszej Matki i Opiekunki.

Proszę te kilka słów umieścić w "Rycerzu, aby wszyscy harcerze i nie harcerze wiedzieli, że trzeba i Bogiem dla Ojczyzny żyć i czuwać, a Naszą Niepokalaną Panienkę Marję za Opiekunkę sobie obrać, a nie zginiemy, bo Ona wesprze, kto Jej ufa i prosi o pomoc!"

Drużynowy. Z. H. P.
Andrzejewski Antoni,
ucz. gimn.