Z Centrali Milicji Niepokalanej
Drukuj

MARJA!

r

Szeregi "Milicji Niepokalanej" rosną, pomnażają się; już przeszło półmiljonowa armja zaciągnęła się pod błękitny sztandar Niebieskiej Hetmanki, a zawiesiwszy na sobie Jej ryngraf - Medalik Cudowny - gotowa jest do boju z szatanem o dusze dla Niej.

Ale brak nam czegoś jeszcze.

Zwykle na bój wyrusza wojsko z pieśnią, której rytmiczna melodja w męstwo uzbraja i pewniejszymi zwycięstwa czyni.

Brak nam "Hymnu Milicji Niepokalanej".

Więc ogłaszamy konkurs. Zatem utalentowani w sztuce poetyckiej, do pióra dla Niepokalanej!

Jaka winna być treść tego hymnu?

Dusza kochająca Marję - wyczuje to. Każdemu wiadomo, że Niepokalana pragnie się stać Królową całego świata i to JAK NAJPRĘDZEJ by go do Serca Jezusowego doprowadzić i wiecznie uszczęśliwić.

Wiadomo też i to, kto jest przeciwny temu pragnieniu Niepokalanej: to Boga i naszego wiecznego szczęścia największy wróg - szatan przeklęty i jego poddani.

A więc: z jednej strony nieubłagana pogarda grzechu i wszelkiego zła (zła, jako takiego, nie zaś złych ludzi, gdyż tych mamy miłować i ich dla Niepokalanej zdobyć), a z drugiej bezgraniczna miłość do Niepokalanej, przesiąknięta Jej pragnieniem, by CAŁY ŚWIAT DLA NIEJ, A PRZEZ NIĄ DLA JEZUSA ZDOBYĆ.

Długość hymnu: 3 do 7 strofek; każda może się kończyć bojo-1 wym refrenem.

Najlepsze hymny umieścimy w "Rycerzu".

Gdy już hymn będzie gotowy, postaramy się o melodję dla niego, wydrukujemy i wreszcie uczynimy zadość tak dawno już proszącym o to "Kołom Milicji".

Wszystkim, którzy wysiłek swego talentu na ten szczytny cel obrócą, składamy zgóry serdeczne "Bóg zapłać", a Niepokalana, do której to uczynią - najhojniej im nagrodzi.

"Szczęść Boże!"

CENTRALA "MILICJI NIEPOKALANEJ"
NA POLSKĘ
NIEPOKALANÓW, p. Teresin Soch. (Wr.)


Najwyższym zaszczytem jest służyć Marji i należeć do liczby Jej dworzan, albowiem służyć Królowej niebieskiej jest to już samemu królować w niebie, a być jej podwładnym, jest to zażywać najwyższej wolności.

Ryszard od św. Wawrzyńca