XXVIII. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w Chicago
Drukuj

Ten największy z dotychczasowych kongresów Eucharystycznych trwał od 20 do 24 czerwca.

Ojciec Św. wysłał jako Legata Papieskiego Kard. Jana Bonzano. Z Nowego Yorku powiózł Legata Papieskiego wraz z 7 kardynałami do Chicago osobny pociąg pod strażą zasłużonych katolickich kolejarzy.

Tutaj w kościele katedralnym Najśw. Imienia Jezus Kardynał Legat otworzył w niedzielę Kongres i odczytał Brewe Papieskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Coolidge chociaż protestant wysłał ministra pracy p. Jamesa Davisa ze swoim orędziem, w którym składa hołd kościołowi katolickiemu.

Przez cały czas Kongresu w kościele katedralnym był wystawiony dniem i nocą Przenajśw. Sakrament.

W olbrzymiem Stadjum pod złotym baldachimem wzniesiono ołtarz na 40 m. Tu kolejno składali swój hołd Chrystusowi Panu dzieci, a następnie niewiasty, w oddzielnych dniach, w nocy z wtorku na środę mężczyźni, w środę wreszcie ucząca się młodzież.

Oprócz ćwierć miljona z górą uczestników, którzy dzięki wzmacniającym głos aparatom, słyszeli kolejno przez te 4 dni wszystkie przemówienia kongresowe, wielka liczba osób postronnych rozmaitych wyznań, za pomocą telegrafu, telefonu i radio słyszeć mogła apel kard. Bonzano, wzywający żarliwie zbłąkanych braci do powrotu do prawdziwej owczarni Chrystusowej.

Każde popołudnie wypełnione było posiedzeniami. Dwadzieścia kilka sekcji świeckich podzieliło się według narodowości. Kolorowi katolicy przybyli z rozmaitych stron, mieli też swoją osobną sekcję. Oddzielną była sekcja kapłańska i sekcja wschodniego obrządku. Nabożeństwo dla tej ostatniej odprawionem zostało w katedrze we środę.

Katedra Najśw. Imienia Jezus
Katedra Najświętszego Imienia Jezus, gdzie Kardynał Legat otworzył Kongres.

Wszystkie przemówienia odnosiły się do Najśw. Sakramentu i do spraw będących w jaknajściślejszym związku z tym tematem. Między innymi n. p. premjer ministrów

Kwebeku wygłosił mowę o konieczności udzielenia rzeczywistej swobody Kościołowi, szkole i pojedyńczym jednostkom oraz o nięzbędności jawnego kierowania się wiarą w życiu politycznem i społecznem.

Kard. Bonzano i kard. Hayes
Legat Papieski Kardynał Bonzano w towarzystwie Kardynała amerykańskiego Hayesa.

We czwartek, auta i pociągi, odchodzące co 2 minuty, przeniosły uczestników o 50 kilometrów do miejscowości Mundelein. Tu przed kaplicą Najśw. Marji Panny od Jeziora, Kardynał Legat Bonzano odprawił Mszę św. uroczystą z kazaniem kard. arcybiskupa Nowego Jorku, poczem około godziny 1-szej rozpoczęła się końcowa procesja.

W drodze do biblioteki nowojorskiej
Kardynał Legat i Kard. Hayes w drodze do Bibljoteki Nowojorskiej.

W drodze do biblioteki nowojorskiej

Dwunastu kardynałów, setki biskupów, tysiące księży stowarzyszenia i rozmaite zgrupowania posuwały się zwolna po terenie, który dwustu ogrodników przez dwa lata szykowało, aby był godnym dzisiejszego święta. Orkiestry w liczbie stu rozbrzmiewały w odpowiedniej od siebie odległości, akompaniując głosowi, modłów i śpiewów.

Msza św. nad jeziorem Michigan
Msza św. nad jeziorem Michigan w obecności około 1,000,000 ludzi. Chór składał się
z 60,000 dzieci. W środku ołtarz ze złotym baldachimem.

Po procesji Kardynał Legat udzielił błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem i zamknął Kongres.

Kard. Bonzano zamyka Kongres
Kardynał Bonzano zamyka Kongres.

Następny Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Sidney w Australji.


Modlitwy Marji prawie co chwila nie przeliczone mnóstwo grzeszników nawracają.

Św. Metody

O, jak wielu pysznych i wyniosłych znalazło pokorę w nabożeństwie do Przenajświętszej Panny! Jak wielu popędliwych - łagodność! jak wielu zaślepionych - oświecenie! jak wielu rozpaczających - ufność i nadzieję! jak wiele dusz zatraconych - zbawienie.

Św. Alfons Liguori