WYJAŚNIENIE
Drukuj

W podaniach do Niepokalanowa, o przyjęcie na Braci, niejednokrotnie daje się wyczuć brak dostatecznego zrozumienia istoty życia u nas i warunków przyjęcia do tego życia. Wyjaśniamy więc, że nie decyduje tu, ani wykształcenie, czy to teoretyczne (gimnazjum, uniwersytet), czy też praktyczne, jak mistrzostwo w jakim zawodzie, choć jedno i drugie bardzo jest pożądane i przydatne, ani też stan materjalny i suma wniesionych pieniędzy, lecz tylko i wyłącznie poświęcenie się, złożenie ofiary z siebie, ze swej woli, by siły, zdrowie i życie całe zużyć w pracy nad zdobyciem całego świata i każdej duszy z osobna Niepokalanej, poczynając oczywiście od siebie. Choćby kto więc zgłosił się na Brata z wykształceniem uniwersyteckiem lub ze skończoną politechniką i ofiarował ze swych majętności tyle, że pokryłby odrazu grube tysiące długów "Rycerza" i umożliwił natychmiastowy zakup potrzebnych maszyn, urządzeń i rozbudowę klasztoru, do takich rozmiarów by mógł pomieścić tylu Braci, ile potrzeba przy obecnym rozwoju "Rycerza" dla wykonania wszystkiego na czas, bez przeciągania pracy nieraz późno w wieczór, - ale nie całkiem chciałby się poświęcić Bogu i Niepokalanej, tylko z pewnemi zastrzeżeniami: nie mógłby być przyjętym. Z drugiej zaś strony kto zupełnie całkowicie pragnie oddać się Bogu przez Niepokalaną, choćby był prostaczkiem, bez wykształcenia i bez dyplomów, przytem bardzo ubogi, zostałby przyjęty z otwartemi rękami, bo choć bardzo potrzeba tu sił wykwalifikowanych i zdatnych do różnych rodzajów pracy tak umysłowej, jak fizycznej, to jednak przedewszystkiem chodzi o poświęcenie się Bogu przez Niepokalaną, co stanowi najważniejszy warunek i istotę życia w Niepokalanowie.

Ponieważ "Rycerz" rozwija się szybko i dziennie przybywa przeciętnie od 100 do 200 nowych czytelników, przeto i przyjmowanie kandydatów na Braci nie zostało zawieszone. Kto czuje więc szczere pragnienie oddania się i poświęcenia całego swego życia sprawie Niepokalanej i znajduje się między 15 a 30 rokiem życia, niechaj do prośby o przyjęcie dołączy świadectwo metryczne, świeże świadectwa moralności od księdza i zdrowia od lekarza, jakoteż własnoręcznie krótko skreślony przebieg dotychczasowego życia i prześle pod adresem: Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" Niepokalanów p. Teresin Soch. W razie przyjęcia należy przyjechać możliwie najprędzej, w każdym razie nie później, jak w ciągu miesiąca.

Dyrekcja Wydawnictwa
"Rycerza Niepokalanej"