W sprawie Internatu w Niepokalanowie
Drukuj

Czy można się zgłaszać?

Owszem, można! Uczniowie pobożni i pracowici, którzy kończą obecnie III a nawet II klasę gimnazjalną, albo VII powszechną, z wynikiem dobrym i nie przekroczyli jeszcze 15 lat życia, jeśli tylko szczerze pragną poświęcić się służbie Bożej we franciszkańskim Zakonie pod czułą opieką Niepokalanej, niech się zgłaszają do Internatu naszego w Niepokalanowie, poczta Teresin Soch. Wymagane następujące papiery: 1) prośba o przyjęcie z podaniem pobudek, dla których pragniesz znaleźć się w Internacie, 2) metryka Chrztu św., 3) świadectwo moralności od księdza, 4) świadectwo zdrowia od lekarza, 5) Ostatnie świadectwo szkolne, 6) własnoręcznie i samodzielnie skreślony dotychczasowy przebieg życia. Kto może, niech załączy także swoją fotografję.

Odpowiedzi z Niepokalanowa spodziewać się należy najpóźniej w połowie lipca: albo przyjęcie, albo zwrot papierów. Wyprawa potrzebna będzie taka, by starczyło wszystkiego przy miesięcznem praniu. Szczegóły podamy osobno.

Ufni w Opatrzność Bożą i opiekę Niepokalanej, popróbujemy w tym roku nie oznaczać ściśle wysokości opłaty miesięcznej: nie zagrodzimy więc wstępu do Internatu chłopcom choćby najbiedniejszym, byle odpowiadali podanym wyżej warunkom. Ufamy jednak, że rodzice i opiekunowie, jakoteż wszyscy rozumiejący ważność sprawy, gorliwie i stale w utrzymaniu Internatu pomagać nam będą ... I - już teraz o pomoc prosimy! Mianowicie w dźwignięciu budynku na terenie, który Dobrodziej nasz Książe Drucki Lubecki specjalnie dla Internatu przydzielić raczył, za co niechże mu Niepokalana najhojniej nagrodzi! Prosimy o pomoc, by konieczne budynki na czas stanąć mogły. Równocześnie o rzeczy potrzebne dla urządzenia szkoły - więc: ławki, tablice, katedry, mapy ścienne, przyrządy dla doświadczeń i wszelkie pomoce naukowe, a także: żelazne łóżka, szafy, Książki, przybory szkolne - serdecznie prosimy! Cokolwiek w jakiejś szkole czy zakładzie zbędnego, wszystko to na pustkowiu naszem wykorzystanem będzie. Niepokalana zapłaci!

A wreszcie: z okazji onego Internatu otwierają się podwoje i Niepokalanowa dla Panów Profesorów, którzy niczem na świecie nie związani, pragnęliby w zaciszu klasztornem nad młodzieżą naszą pracować...

Wszelkie zgłoszenia, jakoteż wysyłki, adresować należy: internat OO. Franciszkanów, Niepokalanów, p. Teresin Soch. Warszawy).
Dla przesyłek kolejowych lub osobistego przyjazdu; stacja kolejowa Szymanów, na linji Warszawa - Łowicz.
Niepokalanów leży tuż obok stacji, po przeciwnej stronie, niż budynek stacyjny.

Dla ofiar pieniężnych: konta P. K. O. 150, 283, Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej".

Niepokalanów - w dniu Zwiastowania Najśw. Marji Panny 1930 r.

O. Kornel Czupryk, Prowincjał.