W sprawie "Dziś i Jutro"
Drukuj

Redakcje pism katolickich objętych spisem prasy katolickiej uważają za swój obowiązek w odpowiedzi na "List otwarty p. Wojciecha Kętrzyńskiego do p. Jerzego Brauna", redaktora "Tygodnika Warszawskiego" (w "Dziś i Jutro" z dnia 7 września br.) oświadczyć, co następuje:

1) Spis prasy katolickiej ogłoszony w dniu 13 lipca br. nie "jest prywatną inicjatywą paru osób", ale inicjatywą i wykonaniem redakcji wymienionych we wspomnianym spisie, za wiedzą Episkopatu.

2) Uważamy za oczywiste, że "każdy katolik ma prawo głosić swe poglądy i bronić ich słuszności". Natomiast uważamy, że żadne pismo nie może przez wypowiadanie swoich poglądów dawać pozorów, że wyraża oficjalną myśl katolicką, jak tylko w tym wypadku, gdy kompetentne władze duchowne mają bezpośredni wgląd do redakcji i gwarancję prawidłowego wyrażania przez nią myśli katolickiej, bądź to przez zamianowanie redaktora, bądź też przez wydelegowanie swojego doradcy. Ani "Dziś i Jutro", ani "Słowo Powszechne" nie czyni zadość temu warunkowi.

3) Oświadczamy, że twierdzenie, iż "wokół «Tygodnika Warszawskiego» grupuje się niemniej wyraźne środowisko polityczne" jest niezgodne z prawdą, gdyż "Tygodnik Warszawski" nie jest związany z żadnym środowiskiem politycznym.

4) Tym oświadczeniem uważamy sprawę za ostatecznie wyjaśnioną.

Częstochowa, 6 września 1947 r.

Następują podpisy redaktorów pism katolickich wymienionych w spisie prasy katolickiej, uczestniczących w pielgrzymce na Jasną Górę.