W odwiedzinach u Proboszcza na Kamionku

Na Kamionku, w praskiej dzielnicy Warszawy, wznosi się świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej. Trzy pobudki skłaniały mnie, by na to miejsce zaglądnąć: sprężystość, z jaką dzieło się dokonuje, tytuł kościoła wielce pociągający i sama osoba kierującego wszystkiem kapłana: ks. kan. Garncarek bowiem, obecny proboszcz na Kamionku, był do niedawna proboszczem i dziekanem w Sochaczewie - Niepokalanów tedy nie jest mu obcy.

Gdy do tych trzech pobudek przyłączyła się i czwarta: uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego w dniu 8 września, pomyślałem sobie:

- Zajęcia zajęciami, ale przecie po fotografję z tej uroczystości dla "Rycerza" pojechać trzeba. Dokąd? Chyba, że do samego źródła, na Kamionek!

I wsiadłem do tramwaju biegnącego na Grochów, jako mnie pouczono.

Wyobrażałem sobie, że budowa kościoła Matki Bożej Zwycięskiej odbywać się musi gdzieś hen, daleko za miastem: spokojnie więc sobie w tramwaju siedzę. Jeno tak dla pewności rzucam pytanie:

- Zapewne na Kamionek, gdzie się kościół stawia, jeszcze daleko?

- Najbliższy przystanek! - brzmiała treściwa odpowiedź. Zrywam się z miejsca, schodzę - ale jakoś nic dojrzeć nie mogłem. Nogi zaprowadziły mnie co prawda w jakąś ogromną budowę, wplątałem się w nią - jednak to nie to! Wycofuję się pospiesznie, wracam na tenże przystanek tramwajowy i po uważniejszem rozglądnięciu się dopiero dostrzegam: kościółek drewniany, a za nim na tle drzew cmentarnych i wśród nich - rącza budowa... Mury przyszłej świątyni Matki Najświętszej odcinają się już wyraźnie od niskiej ziemi, jakby, wzlatywały radośnie ku niebu! I porywały za sobą umysły i serca!...

Akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła M. B. Zwycięskiej na Kamionku
Sam akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła M. B. Zwycięskiej na Kamionku. Obrzędu dokonuje J. Em. Ks. Kardynał Kakowski (pochylony), dopomaga mu Ks. Kan. Garncarek (również pochylony), w pobliżu obydwaj Najdostojniejsi Księża Biskupi - Sufragani Archidiecezji warszawskiej: Gall (zarazem Biskup Wojsk Polskich) i Szlagowski.

A pracujący: wszyscy z pogodą na obliczu i uwijają się bardzo!

Księdza Kan. Garncarka przy budowie nie zastałem - czynię więc za jego mieszkaniem poszukiwania. Jakoż znalazłem.

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

- Na wieki wieków. Amen!

I już rozmowa serdeczna się toczy, tonem onej dawnej znajomości...

- Ślicznie wyglądało to poświęcenie kamienia węgielnego w dniu uroczystym Narodzenia Matki Bożej - płynie opowiadanie. - Czasopisma podawały niedokładne sprawozdania. Sam nie rozsyłałem komunikatów żadnych, bo nie miałem czasu. Było tak:

- O godzinie 4 po południu... Eminencja Ks. Kardynał Kakowski... Ekscelencje Księża Biskupi Gall i Szlagowski - i wielu, wielu Dostojnych Gości... A ludu ogromnie wiele!...

- Bramy tryumfalne, powitalne, wzniesiono i przybrano dwie: przy każdej z nich przemówienia...

- Na miejscu budowy, po sprawozdaniu złożonem z dotychczasowego przebiegu prac, poświęcił kamień węgielny Ks. Kardynał, kazanie wygłosił Ks. Biskup Szlagowski, a Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. Biskup Gali...

- A fotografje? - zapytuję.

Okazało się, że najlepsze są u p. Rysia, Nowogródzka 6. Telefoniczna rozmowa upewniła, że mogę liczyć na nie. Czcigodny Gospodarz miał tylko dwie.

- że też księdza Kanonika prawie nigdzie nie widać! - zauważam.

- Szukają mnie po fotografjach także inni: gdzie ten Proboszcz, co buduje? - pytają. Ale tak lepiej, że nigdzie niema!

I nuże mi opowiadać, jak to nie on właściwie, lecz sama Matka Najświętsza kościół dla Siebie stawia...

- Opowiem tylko jeden objaw Jej przemożnej opieki. Brakło nam środków do prowadzenia budowy - położenie przykre... Zaczynamy tedy w kapliczce naszej Nowennę do Matki Bożej, na podziękowanie za dotychczas okazywaną pomoc i na uproszenie pomocy dalszej. Litanja i t. d. W pierwszym dniu Nowenny - już parę stuzłotówek znalazło się na tacy...

- Tak to na sam początek Matka Najświętsza raczyła nam dać karmelki - dodaje Ks. Proboszcz z prostotą.

- W trzeci dzień jakaś pani z dalekich dzielnic Warszawy, nic nie wiedząc o naszej Nowennie, złożyła na budowę 1000 złotych - ogółem wśród tych dziewięciu dni około 5000 złotych na budowę wpłynęło...

Opowiadaniu raz po raz przeszkadza "drrn! drrn!" dzwonka, to u drzwi wchodowych, to u telefonu: załatwiają się następnie sprawy parafjalne, udzielają informacje, płyną ofiary...

Tak, ofiary!

- Dziś ostatni dzień naszej Nowenny: właśnie otrzymałem 500 złotych! Wypiszę pokwitowanie - mówi Ks. Kanonik, powróciwszy od drzwi jednym razem - i okazuje mi banknot 500 - złotowy.

To działo się w mojej obecności...

Pisał pokwitowanie - ja tymczasem rozglądałem się dokoła. Na tle pieca widzę plany świątyni, z któremi ponoć było kłopotu wiele...

Projekt kościoła NMP Zwycięskiej na Kamionku
Tak będzie wyglądał kościół M. B. Zwycięskiej na Kamionku od wejścia i od prezbiterjum.

Na wprost, w sąsiednim już pokoju - ogromny obraz Matki Najświętszej, zapewne przeznaczony do ołtarza budującego się kościoła. Oby jak najprędzej na swojem miejscu się znalazł!...

- Nie wiem, czy Ojciec zastanawiał się nad tem, co właściwie oznacza tytuł, jaki nadajemy kościołowi na Kamionku: Matka Boża Zwycięska? - zapytuje mój Gospodarz, w prze-chodzie ód biurka do wejścia, by oddać posłańcowi wypisane pokwitowanie. R powróciwszy sam odpowiada:

- Matka Boża Zwycięska to nic innego, jak Niepokalanie Poczęta!

Zdziwiłem się...

- No tak! Bo przecież najważniejszem i zasadniczem zwycięstwem Marji jest pokonanie piekielnego węża: złamała Ona jego moc, trzyma go pod nogami, depce... To właśnie postać Niepokalanej! "Ona zetrze głowę twoją... " Niepokalanem Poczęciem zwyciężyła przed wiekami - i teraz ustawicznie zwycięża... tego zażartego wroga dusz nieśmiertelnych... Matka Boża Zwycięska! - Stąd też kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu zbudowany jest pod wezwaniem Niepokalanego Serca Marji.

Do głowy mej wpłynął strumień światła. Echem głębokiem odpowiedziało mu serce.

Zrozumiałem i odczułem, że ten kościół i ten kapłan - są mi bliscy bardzo...