U grobu Chrystusa

Chrystus położon w grobie ze skały,
Spoczywa cicho...
Umarł Zbawiciel za ideały,
Zwalczane pychą...

Umarł Zbawiciel za nasze złości.
I w poniewierce...
Za to, że pragnął tylko miłości,
Serca - za serce...

Kamieniem grób ten zawarli ludzie,
Ciężar bez miary...
Chce dać spoczynek po ziemskim trudzie
Ten kamień szary...

Pan, zda się, leży w grobie ze skały.
Spokojnie, cicho...
Lecz zmartwychwstaną z Nim ideały -
Triumf nad pychą...

Grób Pański