Trudności religijne
Drukuj

PYT. Słyszałem, że z pisma można poznać człowieka, jego charakter, wady i zalety. Czy zatem można udać się do grafologa, by określił mój czy innych osób charakter?

ODP. Bardzo mało jest osób wśród tak zwanych grafologów, którzyby sprawę traktowali poważnie, naukowo. Przeważnie są to zwyczajni oszuści, żyjący z naiwności ludzkiej, mający bardzo słabe wiadomości z nauki o piśmie. Z nieuctwem łączą nieuczciwość, bawiąc się wróżeniem, przepowiadaniem przyszłości, odgadywaniem snów i t. p. Wierzyć tym bredniom niewolno i to pod grzechem ciężkim. Bo Pan Bóg zakrył przed nami naszą przyszłość i jeśli ją objawia komuś wyjątkowo, to świętym, nigdy zaś oszustom, wydrwigroszom, szalbierzom i wróżkom.

PYT. Czy to jest grzech, jeżeli popełnia się coś złego nie z własnej woli, ale przez nieświadomość, niezaradność, brak odwagi?

ODP. Jeżeli popełniając jakiś czyn zły nie mamy świadomości o złości i grzeszności jego, oczywista rzecz, że grzechu nie ma. Niezaradność nie może nas uwolnić od grzechu i winy, może tylko zmniejszyć wielkość grzechu. I tak, jeżeli niezaradność da się przez pracę nad sobą i wysiłek usunąć, to jesteśmy obowiązani pod grzechem to uczynić, by uniknąć grzechu pochodzącego z niezaradności. Jeżeli zaś absolutnie nie da się usunąć, to widocznie mamy do czynienia z człowiekiem przez naturę upośledzonym i taki człowiek nie może mieć grzechu. Jeżeli chodzi o grzechy płynące z braku odwagi, to trzeba powiedzieć, że taki katolik nie jest godny należeć do wyznawców Chrystusa; P. Jezus, by nam dać przykład odwagi w pełnieniu Woli Bożej, Sam umarł za nas na krzyżu. Brak odwagi nie może więc nas usprawiedliwić od grzechu, gdyż obowiązani jesteśmy raczej życie poświęcić, niż Boga świadomie obrazić.

PYT. Czy wolno osobom wyznania ewangelickiego dawać święconej wody, ziela lub palmy?

ODP. Wolno, jeśli użyją ich w odpowiednim celu.

PYT. Czy można mieszkać w domu niepoświęconym przez kapłana katol.?

ODP. Poświęcanie domów należy do sakramentaljów Kościoła katolickiego. Sakramentalja zaś, mające coś wspólnego z sakramentami, są w życiu chrześcijanina bardzo pożyteczne, jednak niekonieczne. Stąd w domu niepoświęconym można bez obawy grzechu mieszkać, zwłaszcza, że szukać mieszkania innego w obecnych czasach bardzo jest trudno, i wiele jest domów niepoświęconych, których właściciele o to nie dbają. Można poprosić o poświęcenie swego mieszkania.

PYT. Czy to prawda, że tercjarstwo jest biletem do nieba. Czy w tercjarstwie ma się zbawienie zapewnione?

ODP. Wypełnianie przykazań i życie cnotliwe są biletem do nieba. Tercjarstwo może tylko ułatwić osiągnięcie zbawienia.

PYT. Dlaczego kapłani pozwalają brać ślub w niedzielę na nieszporach, a nie na Mszy św. lub w dzień powszedni?

ODP. Kościół św. rozumiejąc wielkie znaczenie sakramentu małżeństwa, pragnie, by je zawierać w czasie .Mszy św. W tym celu jest ustanowiona specjalna Msza św. za narzeczonych wraz z uroczystem błogosławieństwem, którego się udziela ślubującym w czasie Mszy św., wkrótce po Podniesieniu. Takiej jednak Mszy św. nie może kapłan odprawić w niedzielę ani w inne uroczyste święto, tylko w dzień powszedni. W niektórych okolicach jest zabronione błogosławienie małżeństw od południa w sobotę do poniedziałku, a to dlatego, że tak nowożeńcy jak i goście weselni mają obowiązek wysłuchać Mszy św. w niedzielę. Gdy się zaś bawią z soboty na niedzielę albo gdy się przygotowują do ślubu na niedzielę, mało kto spełnia ten ważny obowiązek wysłuchania Mszy św. Wskutek tego nowożeńcy zawierają sakrament małżeństwa w grzechu ciężkim. Jest to bardzo smutne i każdy rozumny młodzieniec i panna, jeśli już okoliczności zmuszają ich do wzięcia ślubu w niedzielę po poł., powinni tak rzeczy przygotować, aby rano wysłuchali Mszy św., a także ich domownicy. Często tak bywa, ale nie zawsze. Bo ludzie gdy się bawią, zapominają o obowiązkach. A dla katolika najpierw istnieje obowiązek, a potem dopiero zabawa.