Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy dusza potępiona pali się w prawdziwym ogniu i odczuwa te same bóle co i ciało?

ODP. Teologja uczy, że dusze potępione (a po zmartwychwstaniu i ich ciała) cierpią męki od ognia rzeczywistego i naturalnego. Twierdzenie to opiera się na licznych a bardzo dosadnych i wyraźnych tekstach (słowach) Pisma św. W jaki zaś sposób ogień naturalny będzie działał na ciała, to jest dość jasne i zrozumiałe. Trudniej natomiast jest pojąć wpływ tego ognia na dusze. I tu różni teologowie podają różne przypuszczenia, a między innemi i to, że będzie on podsycał tęsknotę i pragnienie oglądania Boga i wieczny żal z tak wielkiej straty.

PYT. Po przeczytaniu odpowiedzi temu co na palcach odmawia koronkę przez co odpustu nie dostąpi, zmuszony jestem uprzejmie prosić o głębsze wyjaśnienie. Czy naprawdę odpusty wkładają się na karty i sylaby, różańce i koronki, które uważać można za pomoce do odmówienia, czy też za samo odmówienie? Ja widzę, jak wyraźnie pisze: za odmówienie aktu, modlitwy, litanji tyle dni odpustu nadał Ojciec św. Tak i to. Otóż książka, karty i sylaby, za pomocą których można wyrazić te słowa, a różaniec czy też koronka jako pomoc w liczeniu, bez której odmówiwszy te pacierze miałyby być bezowocne, tego nie rozumie i proszę o wyjaśnienie.

ODP. Aby zyskać odpust trzeba być w stanie łaski poświęcającej, mieć intencję zyskania odpustu i wypełnić wszystkie warunki, pod któremi jakiś odpust jest nadany, w ustanowionym czasie i w przepisany sposób. Otóż takim warunkiem dla zyskania odpustu, przywiązanego do różańca czy koronki jest, by się na niej modlić. Jeżeli się na palcach odmawia, odpustu- się nie zyskuje, gdyż nie wypełnia się warunku. Natomiast litanję, akt, można odmówić z tej lub innej książeczki względnie napamięć i odpust się zyskuje w każdym wypadku, gdyż tutaj niema warunku odmawiania z książeczki lub z pamięci. Oczywiście i różaniec odmawiany bez trzymania koronki w ręku nie jest bezowocny, tylko nie zyskuje się odpustów. Ale modlitwa, jeśli jest dobrze odmawiana, ma zawsze wartość.

PYT. Czy można księdzu proboszczowi odkładać święta z dnia na dzień, np. ze środy na przyszłą niedzielę?

ODP. Ks. proboszczowi nie wolno, tylko ks. biskupowi. W niektórych diecezjach święta patronów parafji są przeniesione przez Biskupów na najbliższy niedzielę.

PYT. Czy pasek św. Franciszka Serafickiego przy wpisaniu poświęcony, a po zużyciu tegoż nowe następne paski należy poświęcić, czy nie?

ODP. Tylko "pierwszy pasek się święci, następnych nie potrzeba, ponieważ przez przyjęcie do paska osobę Bogu się poświęca a nie pasek.

PYT. Czy przekleństwa rodziców wymawiane na własne dzieci spełniają się na nich w przyszłości?

ODP. O ile dzieci przez swoje zachowanie się pobudzają rodziców do przeklinania, to one się nieraz spełniają; gdy zaś dzieci są niewinne, to nie.

PYT. Co zrobić z Medalikiem Cudownym, gdy się przetrze uszko, a także z innemi medalikami, gdy się uszka poprzerywały?

ODP. Zazwyczaj wtedy cały medalik już jest dość wytarty, więc spalić go, lub odłożyć w takie miejsce, by się nie poniewierał, gdyż to jest rzecz poświęcona.

PYT. Czy jest grzechem, gdy wchodząc do kościoła nie ucałuje się krzyża, a tylko przeżegna się wodą święconą, bo każdy całuje, nawet i chory, od którego można się zarazić?

ODP. Nie ma grzechu, bo nie ma nakazu. Jest to rzecz chwalebna, w wielu miejscach ogólnie przyjęta. Jeszcze nie słyszałem, aby się kto od takiego całowania zaraził.

PYT. Często słyszę od ludzi, iż w nocy z WW. Świętych na Dzień Zaduszny wszyscy umarli przychodzą do kościoła. Ja w to nie wierzę. Czy w to trzeba, wierzyć czy nie?

ODP. Są to różne fantastyczne legendy i bajki, w które nie należy wierzyć. Pewnem jest, że Kościół św. tego nie naucza.

PYT. Czy jest grzechem jeśli się przysięgło na Boga w złości, lecz bez zastanowienia się jaki to jest grzech i czy potrzeba się z tego spowiadać?

ODP. Jest grzech powszedni. Z grzechów powszednich nie musi się spowiadać, chociaż dobrze, jest je wyznać szczerze spowiednikowi.

PYT. Czy słuchając Mszy św. przez radjo, potrzeba klękać na głos dzwonka na podniesienie?

ODP. Nie potrzeba klękać. Słuchanie Mszy św. przez radjo nie czyni zadość obowiązkowi wysłuchania Mszy św.

PYT. Czy można zawrzeć małżeństwo z siostrą wujeczną, t. zn., że jej ojciec jest bratem rodzonym mojej matki. Jeżeli można: jakie należy czynić starania i czy takie małżeństwo nie będzie miało w przyszłości ujemnych skutków w potomstwie?

ODP. Prawo kanoniczne zabrania małżeństwa pomiędzy członkami tej samej rodziny do trzeciego stopnia włącznie. W powyższym wypadku mamy do czynienia z pokrewieństwem drugiego stopnia, a zatem między temi osobami istnieje przeszkoda kanoniczna.

Kościół św. zabraniając małżeństw między krewnymi, ma na celu podwójne dobro: szerzenie miłości chrześcijańskiej przez miłość małżeńską i dobro potomstwa, gdyż tak medycyna jak i doświadczenie poucza, że z małżeństw kojarzonych wśród bliskich członków rodziny rodzą się dzieci albo niedorozwinięte albo chore.

Kościół św. może dyspensować od tej przeszkody, ale tylko wtedy, gdy zachodzi bardzo ważna przyczyna. Z prośbą o dyspensę należy zwrócić się albo do ks. proboszcza albo wprost do kurji biskupiej.