Trudności religijne
Drukuj

PYT. Dlaczego Wielkanoc t. j. Zmartwychwstanie nie ma jednej i stałej daty w miesiącu, tylko co rok przypada w innym dniu? Przecież P. Jezus raz zmartwychwstał. Także Boże Narodzenie obchodzimy 25 grudnia. Święto Wielkanocy też jest ważnem, powinno więc mieć stałą datę.

ODP. Chrystus Pan "raz zmartwychwstał i jednego dnia" a tym właśnie dniem była pierwsza niedziela po pełni wiosennej księżyca. Ta zaś pełnia wypada co roku w innym czasie. Kościół św. nie naznaczył stałego dnia Zmartwychwstania, bo wtedy Wielkanoc mogłaby wypaść np. w piątek, a W. Piątek w środę. P. Jezus zaś zmartwychwstał w niedzielę, którą z tego powodu Kościół obchodzi jako dzień święty.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa były różnice pod tym względem. Był zwyczaj osobny w Azji, a osobny w Rzymie. Powstały stąd spory, a nawet sekta t. zw. kwatuordecimanów. Aby ujednostajnić ten tak ważny punkt karności kościelnej, uregulowano ostatecznie sprawę święcenia Wielkiejnocy na Soborze Nicejskim w 325 r. w następujący sposób:

1) Wielkanoc należy obchodzić w niedzielę, 2) i to w pierwszą niedzielę po pełni wiosennej, przypadającej po wiosennem porównaniu. 3) Jeżeli pełnia przypadnie w niedzielę, to Wielkanoc należy obchodzić w następną niedzielę.

PYT. Dlaczego ksiądz, odprawiający wielkosobotnie ceremonje we Mszy św., śpiewa "Alleluja", kiedy jeszcze Pan Jezus nie zmartwychwstał w sobotę?

ODP. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa rozpoczynano obrzędy liturgiczne Wielkiej Soboty dopiero wieczorem. Cała W. Sobota była dniem milczącego smutku, bez żadnych ceremonij w kościele, z powodu spoczynku Chrystusa w grobie. W nocy, po licznych ceremonjach, których większość zachowała się do dziś dnia, kapłan odprawiał Mszę św., w której śpiewał trzy razy po lekcji "Alleluja", na znak, że dzień Zmartwychwstania już jest blisko. A ponieważ z biegiem czasu te ceremonje nocne przeniesiono na rano, dlatego też kapłan odprawiający wielkosobotnie nabożeństwo śpiewa "Alleluja".

PYT. Gdy się zastanawiam, że Kościół każe pracować w dzień śmierci Pana Jezusa nie mogę sobie tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest, bo przecież to dzień bardzo wielki i święty.

ODP. Przedewszystkiem Kościół nie nakazuje specjalnie pracować w tym dniu, ani nie zabrania świętowania, tylko świętowania nie nakazuje, pozwalając wykonywać pracę. Z uroczystych i przepięknych obrzędów i nabożeństw wielkopiątkowych należy wnioskować, iż Kościół św. bardzo ceni dzień śmierci P. Jezusa. Czci go jednak umartwieniem, postem, skupieniem, polecając szczególnie w tym dniu rozważanie bolesnej męki i śmierci naszego umiłowanego Zbawiciela. I w wielu miejscowościach ludzie pobożni tak ten dzień spędzają.

PYT. Jaka jest różnica między odpustem zupełnym a jubileuszowym? Odpust zupełny gładzi kary doczesne, cóż więcej może gładzić odpust jubileuszowy?

Zasadniczej różnicy niema, gdyż i odpust jubileuszowy jest odpustem zupełnym. Jednak do zyskania odpustu jubileuszowego wymagane są cięższe warunki do spełnienia, aby przez te dzieła pokuty chrześcijańskiej zdobyć więcej łask a samego odpustu pewniej dostąpić.

PYT. Jaki odpust jest nadany za odwiedzenie Grobu Świętego i Drogi Krzyżowej w Jerozolimie?

ODP. Do każdego miejsca upamiętnionego jakiemś zdarzeniem z życia P. Jezusa jest przywiązany odpust. Do ważniejszych spośród nich jest odpust zupełny. Najważniejszem z miejsc świętych jest Grób Pański, tam też zyskuje się odpust zupełny. Za odprawienie Drogi Krzyżowej w każdym kościele czy kaplicy publicznej można zyskać także odpust zupełny.

PYT. Czy odpusty nadane za odprawienie w kościele Drogi Krzyżowej odnoszą się do modlitw, zawartych w książkach do nabożeństwa, czy też można użyć modlitw krótszych?

ODP. Do zyskania odpustu zupełnego przywiązanego do Drogi Krzyżowej należy: 1) rozważanie jakiegokolwiek szczegółu z Męki P. Jezusa, 2) przechodzenie od stacji do stacji, lub tylko powstawanie i klękanie (np. w razie ciżby, gdy odprawia się wspólnie to nabożeństwo). Żadne modlitwy nie są przepisane, ułatwiają jednak rozmowę duszy z cierpiącym Zbawicielem.

PYT. Czy modlitwy Drogi Krzyżowej lub poszczególnych stacji można ofiarować w intencji duszy zmarłej?

ODP. Można.


Każdy katolik czytający pismo codzienne, powinien czytać tylko gazetę katolicką.

Taką gazetą katolicką, ponadpartyjną, przystępną dla wszystkich, podającą najświeższe wiadomości ze świata, a przytem najtańszą jest. "Mały Dziennik" który już w najbliższych dniach zacznie wychodzić w Niepokalanowie.

Codzień 6 - 8 - 16 stron druku. Liczne ilustracje, mnóstwo pożytecznych i ciekawych informacyj, zajmująca powieść i t. d. Cena numeru pojedynczego 5 gr., przedpłata miesięczna z doręczeniem przez pocztę 1 zł., rocznie 12 zł.

Numery okazowe wysyłamy bezpłatnie. Zamawiać pod adresem:

Administracja
"MAŁEGO DZIENNIKA"
Niepokalanów