Trudności religijne
Drukuj

PYT. Księża, jak również i książki święte mówią, że ludzie bywają sądzeni po śmierci, a przy końcu świata ci, co będą żywi, nagle poumierają i dopiero wtedy Pan Bóg rozpocznie Sąd Ostateczny, a w katechizmie i w pacierzu mówi się, że "Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych?

ODR Zaraz po śmierci odbywa się sąd szczegółowy, na którym każda dusza z osobna otrzymuje karę lub nagrodę. W dniu zaś sądu ostatecznego Chrystus Pan przyjdzie sądzić wszystkich ludzi "żywych i umarłych". żywi to są ci, którzy pomarli w stanie łaski, umarli zaś to ci, którzy w stanie grzechu śmiertelnego przenieśli się do wieczności.

PYT. Co znaczą słowa Pana Jezusa: "Ziemia i niebo przeminą a słowa moje nie przeminą", czyżby niebo było czemś nietrwałem?

ODP. Niebo jako miejsce, gdzie jest uwielbione ciało P. Jezusa Matki Bożej, i gdzie przebywają święci jest trwałem. Zmiennym jest tylko firmamemt niebieski, (porównaj "Rycerz Niepokalanej", kwiecień, 1933 r. str. 118).

PYT. Kiedy według biblji ma być koniec świata?

ODP. że koniec świata będzie, o tem Pismo św. wyraźnie wspomina, ale kiedy to nastąpi, prócz Boga nikt nie wie: "Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, jedno sam Ojciec". (Mat. 24, 36). O tem już również pisaliśmy w numerze 11 "Rycerza" z 1933 r. str. 340.

PYT. Dlaczego jak prawosławny przyjmuje wiarę rzymsko-kat. to go nie chrzczą, tylko przepisują metryki?

ODP. Bo jest już ochrzczony ważnie.

PYT. Czy jest grzechem, gdy mężczyzna siada do stołu w czapce lub w siatce, aby się włosy ułożyły?

ODP. Grzechu niema, bo i przykazania zabraniającego jedzenia w czapce niema. Zwyczaj przyjęty i zwykła grzeczność nakazuje mężczyznom zasiadać do stołu z głową odkrytą.

PYT. Czy tylko po specjalnej spowiedzi i Komunji św. dostąpić można odpustu zupełnego?

ODP. Tylko do uzyskania odpustu jubileuszowego trzeba odprawić osobną spowiedź i przyjąć Komunję św. w tej intencji. Inne odpusty zupełne nie wymagają tego warunku, wystarczy spowiedź i Komunja św. z innego już tytułu nakazana np. spowiedź i Komunja Św. wielkanocna. Niektóre zaś wymagają tylko zwykłego stanu łaski.

PYT. Czy odpust zupełny rzeczywiście wybawia duszę z czyśćca?

ODP. Przez odpust zupełny Kościół św. ofiarowuje ze swego skarbca zasług tyle, ile potrzebowałaby dana dusza wysłużyć sobie cierpieniem, aby zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej i uwolnić się z czyśćca. Lecz nie wiemy, czy Pan Bóg zechce jej dać wszystkie te zasługi. Może dać część z tych zasług mnie: duszy opuszczonej, lub tej, która cierpi spowodu tej duszy, za którą się modlimy, bo np. za życia zgorszyła kogoś i tak wtrąciła ją do czyśćca.

PYT. Czy przy spowiedzi św. wystarczy zrobić jedno postanowienie poprawy życia do wszystkich grzechów, czy też do każdego osobno?

ODP. Wystarczy ogólne postanowienie, lecz winno ono być mocna i skuteczne, t. j. takie, by mogło ustrzec człowieka od ponownego upadku. Dlatego nie wystarczy powiedzieć sobie: już więcej nie zgrzeszę, ale trzeba obmyśleć środki, któreby mi pomogły uchronić się od upadku. A więc n.p. pijak musi sobie postanowić, że nie tylko nie będzie się upijał, ale że będzie unikał towarzystwa pijackiego, w którem jego postanowienie prawdopodobnie załamie się. Dobre postanowienie ma przeto obejmować i sam grzech i okazje do grzechu prowadzące i środki, przy pomocy których można grzechu unikać.

PYT. Czy z zapomnianego grzechu ciężkiego należy się wyspowiadać przed przyjęciem Komunji św., mając możność odbycia spowiedzi i czy przez to nie popełnia się grzechu?

ODP. Jeżeli jest okazja wyspowiadania się, poleca się skorzystać z niej przed Komunją św. Obowiązku ścisłego nie ma, jest natomiast obowiązek wyspowiadania się z przypomnianego grzechu ciężkiego przy następnej spowiedzi.

PYT. Jeżeli się daje obraz poświęcony do oprawy, czy trzeba, ten obraz drugi raz dać do poświęcenia w kościele?

ODP. Nie, bo poświęca się obraz a nie ramy ani szkło.