Trudności religijne
Drukuj

PYT. Co to jest Akcja Katolicka i na czem ona polega?

ODP. Jak sama nazwa - po polsku wyrażona - wskazuje, jest to "działalność katolicka". - Jaka działalność? - Działalność poza murami kościoła. Bo najczęściej ludzie wiarę swoją chowają dla siebie i pokazują ją tylko w kościele. Jedynie kobiety matki, jeżeli są religijne, rozwijają "działalność Katolicką". - Akcję Katolicką - w obrębie domu i zasady wiary wpajają razem z pacierzem w swoje dzieci. Tymczasem to za mało. Nie tylko księża po świątyniach, nie tylko matki po domach, ale dziś trzeba, żeby każdy katolik wziął się do roboty, do "działalności katolickiej". Trzeba, żeby wiarę swoją wyznawał sam i wszędzie, poza domem i poza kościołem tę wiarę zaznaczał, rozszerzał, głosił jej zasady.

Ażeby zaś ta praca nie szła bez ładu i składu - przeto Ojciec św. życzy sobie, aby rozumniejsi i gorliwsi parafjanie zabrali się do tej "działalności" pod przewodnictwem swego proboszcza i miejscowego Biskupa. Bo gdy tysiąc ludzi pójdzie samopas, mówimy: - idą włóczęgi - gdy natomiast idzie tysiąc ludzi w jednym szeregu, mówimy: - idzie wojsko. Tysiąc włóczęgów mało co zrobi, lecz oddział liczący tysiąc żołnierzy zrobi dużo. Może powstrzymać wroga.

Tak też Ojciec św. chce, żeby parafjanie w każdej parafji zapisywali się w szeregi Akcji Katolickiej. Wtedy pod wodzą swych Pasterzy dużo dopomogą, do wzmocnienia wiary po wsiach i miasteczkach i sprawią, że wrogowie wiary - dziś coraz śmielej podkopujący religję i moralność - zostaną pokonani i będą musieli zamilknąć.

Obszerniej o Akcji Katolickiej dowiedzieć się można z odnośnych broszurek, które nabyć można w każdej prawie księgarni lub w centrali Akcji Katolickiej, Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22.

PYT. Czy dusze potępionych muszą gorzeć w ogniu i czy skazane są już na wieczną karę, czy też i one wypokutują się kiedyś?

ODP. Dla dusz potępionych niema żadnego ratunku, a cierpienia na które są skazane, trwać będą wiecznie, gdyż Pan Jezus powiedział: Idźcie przeklęci w ogień wieczny...

PYT. Czy książeczki z nowennami do Najsł. Serca Pana Jezusa lub do Najśw. Marji Panny muszą być poświęcane tak jak książki do nabożeństwa?

ODP. Tak książki do nabożeństwa jak i różne nowenny nie muszą być poświęcone.

PYT. Czy osoba, chora śmiertelnie i w czasie przyjazdu kapłana już nieprzytomna, gdy umiera bez spowiedzi i Komunji św. (namaszczona tylko Olejami św.) zostanie potępioną?

ODP. Przez to samo, że dana osoba wyraziła chęć wyspowiadania się i prosiła o kapłana, chcąc pojednać się z P. Bogiem, jest więcej niż pewnem, iż będzie zbawiona. Pan Bóg bowiem z pewnością dał jej w ostatnim momencie łaskę żalu za grzechy, a doskonały żal w tym wypadku wystarczy do zgładzenia grzechów. Ponadto jeszcze Sakrament Ostatniego Namaszczenia ma tę moc, że gładzi grzechy powszednie a nawet i ciężkie wówczas, gdy umierający wzbudził sobie akt żalu, a nie może się wyspowiadać, choć tego pragnie.

PYT. Gdy mnie boli bardzo ząb i rwie i temu podobne ciężkie krzyże, nie mogę mówić, choć pragnę: "Bądź wola Boża!" Choć nie bluźnię, nie przeklinam, ale proszę Boga i myślę i pragnę, żeby jak najprędzej przestał mnie boleć. Czy jest tak Bogu przyjemnie, czy nie?

ODP. Do zgadzania się z wolą Bożą w tym wypadku wystarcza pragnienie, a z bólem zęba najlepiej byłoby pójść do dentysty. Ząb sam boleć nie przestanie, trzeba go leczyć.