Trudności religijne
Drukuj

UWAGA. Dopiero pół roku, jak wprowadziliśmy "trudności religijne" na łamach "Rycerza", a już stwierdzić możemy, że myśl ta znalazła żywy oddźwięk w sercach Czytelników. Dowodem są różnorodne trudności, nadsyłane ze wszystkich stron do redakcji. Nie wszystkie one są "religijne" i na takie odpowiadać nie będziemy. Niektórzy też wadliwie podają swe trudności: rozwlekle, bezładnie. Trudność należy najpierw dobrze sobie w głowie ułożyć, a potem je napisać krótko, jasno, treściwie.

PYT. Czy będzie przyjęta modlitwa - różaniec, lub inna modlitwa - gdy się idzie i nie można czapki zdjąć?

ODP. Czy można się modlić idąc drogą? Naturalnie, że można. Czy kto idzie, czy jedzie: na wozie, w autobusie, w wagonie, w samolocie - może się modlić i nikt tego nie potrzebuje widzieć. Tylko żydzi wieszają sobie cycełes i obwiązują się rzemieniami systemem faryzeuszów. - A stąd płynie wniosek co do nakrycia głowy u mężczyzn podczas modlitwy. Tylko podczas nabożeństwa publicznego w kościele, czy na t. zw. mszy polowej - nie wolno nakrywać głowy. Nie stanowią tu wyjątku żadni chorążowie sztandarów, żadne stowarzyszenia, czy korporacje, ani nawet przysposobienie wojskowe, lub straż pożarna. Wyjątek stanowi tylko wojsko, biorące paradny udział w nabożeństwach, i strażacy przy Grobie w Wielki Piątek na mocy zwyczaju. - A na modlitwie prywatnej - w domu, oczywiście, należy modlić się bez czapki, ale w drodze, poza domem, nakrycie głowy nie przeszkadza. Modlitwa bowiem, jak uczy katechizm, nie jest "podniesieniem kapelusza do góry", tylko wzniesieniem duszy i serca do Boga". I o to przedewszystkiem trzeba dbać - o skupienie ducha; a tamto jest dodatkiem pożądanym i budującym, lecz niekoniecznym.

PYT. Z wielkiem wrażeniem, przeczytałem, że roboty po fabrykach są w niedziele zakazane ...A ja pracuje w fabryce i to w niedzielę...

ODP. W odpowiedzi jest krótka wzmianka o tem, że są niektóre fabryki, w których praca stanąć nie może. I tam zwykle robotnicy pracują na zmianę: w jedną niedziele jedni, a w druga drudzy, - i pracując wtedy, nie grzeszą. W "trudności" w "Rycerzu" lipcowym b. r. na str. 209 jest to zaznaczone ogólnie, należy zatem uważnie czytać takie artykuły. Gdy komu raz zamało, niech odczyta dwa razy i więcej, aż zrozumie.

PYT. Czy można ochrzcić w duchu dziecko jeszcze nienarodzone? A gdy się urodzi nieżywe, czy można je uważać za ochrzczone?

ODP. żadną miarą! Chrzest w myśli, tak zwany chrzest pragnienia, daje zbawienie tylko temu samemu człowiekowi, co dla siebie w sercu, w myśli chrztu pragnie. Ale innych myślą chrzcić nie można. Do chrztu drugich ważnego jest potrzebne: a)polanie wodą i b) użycie znanych słów: NN. Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha św. Przytem polanie wodą i wymawianie słów winno być równoczesne. I trzeba, - rozumie się. - chcieć tak chrzcić, jak chce i pojmuje ten akt Kościół katolicki.

PYT. Czy jest grzechem, gdy się odpisało od alkoholu, o, teraz wypije się czasem wino, wódkę, albo piwo na apetyt?

ODP. Hm, Hm... Osobliwe "odpisanie się" od alkoholu! Rozumiem u takich "odpisanych" osób alkohol, jako lekarstwo z przepisu lekarza, lecz wódkę, wino, piwo, "na apetyt"? W takim razie zafundować sobie jeszcze koniaku, likieru, miodu syconego beczułkę i przyrzeczenie, zapewne wobec Najśw. Sakramentu uczynione, wyrzucić do kosza... Albo, albo. Jeśli się przyrzekło Bogu, to chyba już spełnić przyrzeczenie. Najlepiej niech to spowiednik zbada i rozsądzi.