Teraz czas czynu
Drukuj

Ponad 300.000 wiernych zgromadziło się na placu przed bazyliką św. Piotra z okazji 25-lecia "Związku Mężów Akcji Katolickiej". Ojciec Św[ięty] przemówił z tronu ustawionego na stopniach bazyliki. Wezwał mężczyzn do podjęcia czynu w obronie wiary przeciw nieprzyjaciołom Boga. "Godzina - mówił - woła o skoncentrowany wysiłek. Nawet kilka sekund może zdecydować o zwycięstwie. Czyście gotowi?" Jak grzmot rozległa się po placu odpowiedź silnych męskich głosów: "Tak - jesteśmy gotowi!"

Dzisiejsze obowiązki mężów katolickich streszcza Papież w 5-ciu punktach:

1) Zwalczać "anemię religijną", na którą choruje wielu katolików. Pochodzi ona z nieznajomości prawd wiary, dlatego trzeba je dokładnie poznać i szerzyć w każdym zakątku. "Uczyńcie wiarę życiodajnym powietrzem, które wszędzie przenika i wszystko otacza".

2) Święcić niedzielę. Jest to Dzień Pański, a ludzie zrobili z niego dzień grzechu. "Niedziela musi znów stać się dniem uwielbienia Boga, Najświętszej Ofiary, modlitwy, odpoczynku, dniem szczęśliwego złączenia rodziny".

3) Ocalić rodzina chrześcijańską. Ma w nią wejść duch Nazaretu, który przenikał dom patrona mężów św. Józefa. Więcej wierności, czystości i miłości.

4) Wywalczyć sprawiedliwy rozdział bogactw. "Kościół sprzeciwia się nagromadzeniu dóbr świata w ręku stosunkowo małej i przesadnie bogatej grupy ludzi, gdy olbrzymie masy są skazane na biedę i bytowanie niegodne istot ludzkich".

5) Ratować prawdę. Zerwać z nieuczciwością, z niedotrzymywaniem zobowiązań, z nieuczciwym handlem, z nadużyciem propagandy.

Hasłem na czas najbliższy jest: "Kościół, Rodzina, Praca". W końcowej części Ojciec Św[ięty] Nazwał hańbą XX w. prześladowania religijne i wezwał do służby i walki na rzecz trwałego pokoju.