Synowie Kościoła i Polski
Drukuj

Radosne chwile przeżywali nasi Rodacy w Niemczech podczas Kongresu zwołanego w dniu 6 marca z okazji 15-lecia Związku Polaków w Niemczech. Z nimi łączyła się cała Polska i wszyscy Jej Synowie, ciałem wprawdzie rozprószeni wśród obcych, ale wiarą i krwią zespoleni w jedno.

O tym nastroju wewnętrznym - duchu jedności, świadczą najlepiej słowa recytacji, którą rozpoczęto obrady Kongresu.

... Rodło!
To wiary i krwi naszej godło,
Młodości naszej znak zuchwały!

W śląskiej myśmy zrodzeni ziemi
I Piastów znamię nosimy.
Za ojcem, matką i braćmi naszymi
Polskie pacierze mówimy.
W ciemnym nurcie Odry
Chrobre dźwięki brzmią
Z nich piosnka ludu się rodzi.
Ojców śladem do Świętej Anny ze czcią
Pokolenie młodych chodzi.

Dźwięczą kilofy, czarny brylant kruszą,
Grzmi piorunowy prochu strzał.
Zgrzytną zębate koła, windę ruszą,

Ujrzą świat łomy czarnych skał.
Tam ojciec mój w podziemnej nocy
Chleb nasz powszedni wykuwa.
A ja Zdrowaśką chcę dodać mu mocy.
By nad nim Bóg dobry czuwał.

A Ojce nasi to Piasta synowie,
To lud od sochy i pola,
Co w polskim zwyczaju i polskim słowie,
Tak twardy, jak jego dola.

My zagon ojczysty orać będziem wraz,
Pługa i krzyża wojacy,
A krew co w braci łączy nas,
To znak: Jesteśmy Polacy!

ryngraf
Ryngraf Matki Bożej wręczony Ks. Patronowi Dr Bolesławowi Domańskiemu, prezesowi Związku Polaków w Niemczech przez delegację Światowego Związku Polaków w dniu Kongresu Polaków w Niemczech.