Świątobliwy naczelnik stacji
Drukuj

W Turynie zbierane są obecnie materjały do rozpoczęcia ciekawego procesu beatyfikacyjnego. Chodzi o długoletniego naczelnika stacji kolejowej w tem mieście, Pawła Piusa Perazzo, ur. w r. 1846.

Mając lat 15 wstąpił do służby kolejowej w Pinerolo, a 6 lat później został przeniesiony do Turynu, gdzie służył 34 lata, postępując powoli na coraz wyższe stopnie, W r. 1875 Perazzo został tercjarzem Św. Franciszka, brał czynny udział w organizowaniu kongresów franciszkańskich, a także był pierwszym inicjatorem utworzenia kongregacji III Zakonu w Turynie. Do spółki ze swoim bratem Annibalem napisał kilka broszur społecznych, jako to: "Demokracja chrześcijańska", "Odrodzenie społeczne w duchu Św. Franciszka z Assyża", "Dusza chrześcijańska w szkole Św. Franciszka". Był też fundatorem i współpracownikiem kilku czytelni katolickich, syndykatów kolejarzy i innych podobnych instytucyj. Całe zresztą życie jego było apostolstwem wiary i miłości chrześcijańskiej. Zmarł w Turynie 22 grudnia 1921, w wieku lat 65, dwa miesiące po wypadku, w którym został ugryziony w rękę przez psa wściekłego.