Stara i nowa Hiszpania
Drukuj

życie wewnętrzne każdej duszy i całych narodów jest w dużej mierze uwarunkowane od ich zbliżenia się do Niepokalanej. Im kontakt z Matką Najświętszą jest serdeczniejszy i ściślejszy, tym życie duchowe staje się owocniejsze i więcej twórcze. I oznaką żywotności religijnej narodu jest rozkwit nabożeństwa do Królowej nieba.

Mieszkańcy Barcelony i całej Katalonii odbywali dawniej swobodnie pielgrzymki do cudownej Madonny na górze Monserrat. Na tej to górze, prawie nad przepaścią, wznosi się potężna bazylika "Morenety", gdyż tak lud hiszpański swą Patronkę nazywa. W bazylice piękny łuk tryumfalny otacza podstawę marmurową, na której znajduje się tron z wizerunkiem Madonny. Jest on świętością nie tylko dla Katalonii ale dla całego półwyspu pirenejskiego. Przy klasztorze znajduje się mała osada.

Dzisiaj Monserrat przedstawia smutny widok.

Bezbożna ręka komunistów, niszcząca wszelkie zabytki i przejawy kultu religijnego, nie oszczędziła i tej świętości narodowej Hiszpanów. Hordy bolszewickie zrabowały świątynię i cudowny obraz. Skradziono cenne zabytki biblioteczne, zakonników rozpędzono i kilku zabito. Pusto i głucho na górze Monserrat.

Jednak kult Maryi wszczepiony w duszę narodu hiszpańskiego odradza się wraz z odbudową ojczyzny.

Niedawno temu komisja oświatowa narodowego rządu hiszpańskiego wydała dekret, który poniżej podajemy.

"Z bogatego skarbca ojczystego zwyczaju, który ducha narodowego żywo i wiarogodnie przedstawia, góruje w szczególniejszy sposób to, że młodzież i szkoły w Hiszpanii zawsze czciły Matkę Bożą. Przeto ustala się:

  1. We wszystkich pokojach szkolnych ma wisieć obraz Najświętszej Panny,- o ile to jest możliwie ma on przedstawiać Niepokalane Poczęcie. Zostawia się to gorliwości osoby nauczającej jaki obraz wybierze. Ma on być umieszczony na miejscu najbardziej widocznym.
  2. Podczas miesiąca maja nauczycielstwo powinno starać się o to, by uczniowie i uczennice, pomni na starodawny zwyczaj hiszpański, odprawiali znane modlitwy na cześć Królowej maja przed Jej obrazem.
  3. Każdego dnia roku szkolnego dzieci powinny codziennie przy opuszczaniu klas szkolnych używać, jak nasi przodkowie praktykowali, pozdrowienia: "Ave Maria purissima"! (Bądź pozdrowiona, Panno najczystsza!). Odpowiedź ma brzmieć: "Bez grzechu poczęta"!
  4. Jak długo będzie trwał obecny stan (wojenny), nauczycielstwo powinno codziennie z dziećmi dodać do modlitw szkolnych krótkie wezwanie do Najświętszej Panny, ażeby od Niej wyprosić zwycięstwo.