Skarga Króla
Drukuj

Już dziesiąty raz obchodzimy święto Królowania Bożego - święto mające głębokie znaczenie w dzisiejszych czasach.

Uroczystość ta z woli Namiestnika Chrystusowego stalą się świętem katolickiego czynu, którego zadaniem jest uznać praktycznie królewskie prawa Chrystusa nad światem całym, nad narodami i państwami, nad rodzinami i poszczególnemi jednostkami.

Jednak to ponowne intronizowanie Boga-Człowieka idzie trudno i z oporem. Mało chrześcijan rozumie i chce uznać panowanie Chrystusa nad sobą. Mnóstwo natomiast wyłamuje się zuchwale spod Jego władzy, życie swe dostrajając do zasad świata, śmiertelnego wroga Jezusa.

Do tych to katolików - a może i ty do ich liczby należysz? - zwraca się Chrystus-Król z rozdzierającą serce skargą (wyrytą na ścianie domu w Luebeck), która niech będzie dla wszystkich rachunkiem sumienia na tegoroczną uroczystość królowania Bożego. -

Nazywacie Mnie MISTRZEM - ale nie radzicie się Mnie!
Mówicie, że jestem ŚWIATŁOŚCIĄ - ale nie widzicie Mnie!
Nazywacie Mnie PRAWDĄ - a nie wierzycie Mi!
Nazywacie Mnie DROGĄ - a nie idziecie po niej!
Nazywacie Mnie ŻYCIEM - a nie pragniecie Mnie!
Mówicie, że jestem MĄDRY - a nie naśladujecie Mnie!
Mówicie, że jestem PIĘKNY - a nie kochacie Mnie!
Mówicie, że jestem BOGATY - a nie prosicie Mnie!
Mówicie, że jestem WIECZNY - a nie szukacie Mnie!
Mówicie, że jestem MIŁOSIERNY - a nie ufacie Mi!
Mówicie, że jestem SZLACHETNY - a nie służycie Mi!
Mówicie, że jestem WSZECHMOCNY - a nie szanujecie Mnie!
Mówicie, że jestem SPRAWIEDLIWY - a nie boicie się Mojego sądu!

Cóż odpowiemy Królowi naszemu, Jezusowi, w dniu Jego święta? Złóżmy Mu hołdy i śluby nasze:

Jesteś naszym MISTRZEM - usłuchamy Twoich rad!
Jesteś naszą ŚWIATŁOŚCIĄ - pójdziemy za Tobą!
Jesteś PIĘKNY - pokochamy Cię!
Jesteś WSZECHMOCNY - uszanujemy Cię!
Jesteś naszym PANEM, ODKUPICIELEM, BOGIEM - będziemy Cię wielbić!
Jesteś naszym KRÓLEM - poddamy się Tobie!