"Rzym sprzeciwia się suwerenności niemieckiej na ziemiach okupowanych"
Drukuj

Prasa zagraniczna omawiając proces w Norymberdze, w coraz jaśniejszym świetle ukazuje stosunek Ojca Św[iętego] do Polski w czasie wojny.

Podczas procesu bowiem przeciw niemieckim kryminalistom wojennym, prowadzonym przez trybunał aliancki, przedstawiono dokumenty wykazujące, jak Ojciec Św[ięty] stawał w obronie męczonych przez Niemców Polaków i jak Niemcy apel Ojca Św[iętego] zignorowali a nawet dali wprost znieważającą odpowiedź.

Dokument przedstawiony przez władze amerykańskie wykazuje, że Watykan przesłał list do niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych, domagając się wstrzymania brutalnych wystąpień niemieckich przeciw Kościołowi katolickiemu w Polsce i masowego mordowania Polaków. Ministerstwo niemieckie otwarcie odmówiło przedstawienia listu z Watykanu ministrowi von Ribbentropowi.

Gdy Watykan zaprotestował do niemieckiego ministra spraw zagranicznych przeciw "nieprzyjaznemu aktowi", otrzymał wprost znieważającą odpowiedź od samego von Ribbentropa:

"Listy dotyczące sytuacji niemożliwej są tylko marnowaniem czasu - i wobec tego, że Rzym sprzeciwia się suwerenności niemieckiej na ziemiach okupowanych - nie może spodziewać się, by Rzesza uznawała władzę papieską odnośnie spraw religijnych na tychże terytoriach"

Protest przedstawiony przez Mgr. Cesare Orsenigo, który był wtenczas nuncjuszem w Berlinie, oświadczył, że rząd niemiecki uniemożliwia Watykanowi przeprowadzenie swego duchowego posłannictwa i opiekowania się katolikami na ziemiach okupowanych.

Kopie tych korespondencyj z roku 1943 wyjawione przez Watykan znajdują się obecnie w rękach prokuratorii alianckiej.