Rozciągnięcie Jubileuszu na cały świat katolicki w roku 1926
Drukuj

Acta Apostolicae Sedis ogłaszają konstytucję apostolską z 25 grudnia 1925 r., w której Ojciec św. rozciągnął jubileusz zeszłoroczny na cały świat i na cały rok 1926. Jubileusz tedy zaczął się w dzień Nowego Roku i trwać będzie do 31 grudnia włącznie. Intencjami jubileuszowemi Ojca św. są: propaganda Wiary, pokój i zgoda pomiędzy narodami oraz uporządkowanie sprawy Miejsc Świętych, zgodnie z prawami katolickiego Kościoła. Jubileusz rozciąga się na wszystkich wiernych i wszystkie miejscowości, z wyjątkiem Rzymu. Pielgrzymi, którzy uzyskali odpust jubileuszowy w roku zeszłym w Rzymie, nie są od niego w roku bieżącym wyłączeni. - Odpust ten można uzyskać dwukrotnie i to: raz dla siebie, lub dla dusz czyścowych, drugi zaś tylko dla dusz w Czyścu cierpiących. Warunki odpustu są następujące: 1) Spowiedź i Komunja święta, 2) modlitwa na intencję Ojca św. i nawiedzenie kościoła miejscowego oraz trzech innych kościołów lub kaplic publicznych, (gdzie jest na tyle kościołów) które zostaną oznaczone. Nawiedzenie to ma się odbyć raz na dzień i przez pięć dni (powszednich lub świątecznych) nie koniecznie bezpośrednio po sobie następujących.

Konstytucja papieska udziela szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie:

1) Osoby, będące prawie przez cały rok w podróży, będą obowiązane nawiedzić jednego tylko dnia 5 razy główny kościół w miejscu gdzie się zatrzymają.

2) Ordynarjusze i przez nich upoważnieni kapłani będą mogli zmniejszyć w razie przeszkody liczbę nawiedzin, rozdzielić nawiedzenia, które winne być odbyte w jednym dniu, na kilka, lub w razie potrzeby zamienić nawiedzenia kościołów na inne uczynki pobożne lub miłosierne, które skądinąd nie obowiązują pod grzechem.

3) Ordynarjusze. albo ich zastępcy mogą zmniejszyć liczbę nawiedzin kościołów dla zrzeszeń zatwierdzonych przez władzę kościelną: seminarjów duchownych i zakonnych, dla bractw i stowarzyszeń świeckich, założonych dla popierania dzieł katolickich, dla młodzieży, przebywającej w internatach i uczęszczającej do zakładów wychowawczych i dla wszystkich wiernych, którzy odbywać będą nawiedzenia gromadnie pod przewodnictwem swych proboszczów lub ich zastępców.

Od obowiązku Spowiedzi i Komunji świętej nie można nikogo uwolnić.