Rezolucje Zjazdu w Gostyniu
Drukuj

1. HOŁD DLA KOŚCIOŁA. Dziękujemy N. Pannie Marji Królowej Korony Polskiej, za tyle razy w dziejach naszego Narodu i Państwa okazaną przemożną opiekę. Składamy na ręce J.E. Nuncjusza Apostolskiego, Ks. Arcybiskupa Franciszka Marmagg’ego, najgłębszy hołd Głowie Kościoła Ojcu św. Piusowi XI ślubując Mu wierność i posłuszeństwo. J. Em. ks. Kardynałowi - Prymasowi składamy cześć i obiecujemy mu współpracę nad odrodzeniem duszy narodu. Duchowieństwu naszemu wyrażamy cześć, zaufanie i wdzięczność za wytrwałą i niestrudzoną pracę pasterską, pojmowaną wszechstronnie i nowocześnie.

2. W SPRAWIE PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAŃSTWA W MEKSYKU. Wyrażamy nasz głęboki podziw dla nowych męczenników Wiary św. w Meksyku, Potępiamy sprzysiężenie milczenia o tyranji rządu meksykańskiego, apelujemy do rządów całego świata, do Ligi Narodów, aby spełniły swój obowiązek w obronie sprawiedliwości gnębionego katolickiego ludu w Meksyku.

3. OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUCHARYSTYCZNY W POZNANIU. Prosimy J. Em. Ks. Kardynała Prymasa, aby zechciał wyrazić wdzięczność Najprzewielebniejszemu Episkopatowi Polski za to, że w myśl próśb i rezolucyj poprzednich Zjazdów katolickich postanowił zwołać na rok 1929 ogólno - polski Kongres Eucharystyczny do Poznania.

4. POMNIK NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W POZNANIU. Komitetowi Budowy Pomnika Wdzięczności Najśw. Serca Pana Jezusa w Poznaniu dziękujemy za niestrudzone wysiłki w sprawie budowy pomnika i wyrażamy mu zupełne zaufanie katolickiego społeczeństwa Wielkopolski.

Projekt pomnika Najśw. Serca Jezusowego w Poznaniu
Projekt pomnika Najśw. Serca Jezusowego w Poznaniu. Na lewo Uniwersytet, a na prawo Zamek zbudowany przez niemców-zaborców.

5. O ZACHOWANIE JEDNOLITOŚCI RELIGIJNEJ. Wola i siła Kościoła św. są rękojmią religijnego wychowania narodu i zapewnienia mu najwyższych dóbr duchowych i moralnych, a di Państwa były i są podwaliną zdrowego rozwoju. Dlatego wymagamy, aby praw religji i Kościoła, oraz jego wolności nie usiłowano umniejszyć w niczem i z żadnej strony. Katolickie społeczeństwo przestrzegamy przed zgubną dla zbawienia dusz nieśmiertelnych agitacją socjalizmu, komunizmu tzw. Kościoła narodowego i zbliżonych do nich kierunków ideowych, wzywając je do śmiałego jawnego wyznawania, słowem i czynem, zasad św. Kościoła katolickiego, oraz do czuwania nad sprawami religji we wszystkich dziedzinach życia publicznego, a zwłaszcza tam, gdzie chodzi o nierozerwalność małżeństwa, czystość życia rodzinnego i sprawy wychowania i nauczania młodego pokolenia.

Msza św. polowa wśród Kongresu Eucharystycznego w Łodzi
Msza św. polowa wśród Kongresu Eucharystycznego w Łodzi na placu jen. Hallera.

6. MORALNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA. Tylko niezmienne i niewzruszone zasady religijne są pewną podstawą moralności, jaka powinna panować w społeczeństwie chrześcijańskiem. Dlatego wzywamy Państwo, rodziny i cały naród do usilnego starania się o to, aby nauka religji w nauczaniu zajmowała zawsze pierwsze miejsce.

Społeczeństwo zaś wzywamy: aby odważnie stosowało zasady katolickie w szerzeniu czystości obyczajów i zwalczania pogańskiego kultu ciała, uderzającego w moralność chrześcijańską i katolicką przez paczenie literatury, sztuki, zwyczajów towarzyskich itd.,

aby w dziedzinie gospodarczej i zarobkowej dbało o wszechstronne zachowanie sprawiedliwości społecznej,

aby w życiu publicznem zwalczało nieuczciwe i niezgodne z duchem Chrystusowym metody działania.

Zwłaszcza zaś przypominamy wszystkie dawniejsze, uchwalone przez organizacje katolickie, rezolucje przeciw pojedynkowi jako sprzeciwiającemu się prawu Bożemu i kościelnemu sposobów przeprowadzania zatargów w obronie czci. Katolickie organizacje wzywamy, aby zaprowadziły załatwianie tego rodzaju spraw w sposób poważny i zgodny z duchem Kościoła i kultury XX w.

WYKONANIE REZOLUCYJ. Upoważniamy Komitet IX Zjazdu Katolickiego, aby zarządowi głównemu Ligi Katolickiej w Poznaniu zlecił wprowadzenie w czyn powyższych rezolucyj.


Jeśli rozum ludzki niezdolny jest pojąć niezmiernej chwały, jaką Bóg zgotował w niebie dla miłujących Go na ziemi, któż tedy wyobrazić sobie zdoła chwałę, jaką zgotował dla najdroższej Swej Matki?

Św. Bernard

O Matko miłosierdzia! Skoroś umieszczona tak blisko i nasycasz się chwałą Twego Syna, resztki z Twej uczty niebieskiej zrzuć łaskawie nam, służkom Twoim, na tą ziemię.

Opat Gueryk