Rekolekcje i narady Ks. Ks. Biskupów w Gnieźnie.
Drukuj

Ks. Ks. Biskupi Polski w liczbie 37 odbyli w Gnieźnie w dniach od 13-go do 19-go września zjazd, poprzedzony rekolekcjami, którym przewodniczył O. Bernard Łubieński ze zgromadzenia OO. Redemptorystów.

Episkopat polski w czasie obrad
Episkopat polski w czasie obrad.

Tak wspólne modlitwy, jak i następnie kilkodniowe narady wskazują na niezwykłą ważność spraw, będących przedmiotem tych narad.

Episkopat stwierdził naprzód, iż w społeczeństwie katolickiem, polskiem, odczucie potrzeby religijności istnieje, że ono jest dość wielkie. Dowodem tego są kościoły pełne modlących się wiernych i manifestacje religjjne, w których biorą udział niezliczone rzesze.

Jednak Episkopat jest świadom tego, że wzmiankowane objawy nie są zapewnieniem, iż społeczeństwo polskie jest dostatecznie zabezpieczone przed naporem bezbożności i przed walką o chrześcijański jego charakter. Kościół przeżywa w Polsce poważne chwile. Objawy wzmożonych ataków na Kościół i na religijność polskiego społeczeństwa, podjętych ł przeprowadzanych obecnie ze szczególniejszą zaciętością prze z jawnych i ukrytych wrogów kościoła katolickiego, wskazują na to, że postanowiono zaatakować Kościół z różnych stron naraz, mianowicie na polu prawodawstwa, w dziedzinie nauczania religji i religijnego wychowania młodzieży, przez bałamucenie społeczeństwa naukami sekciarskiemi i przez rozluźnianie przywiązania katolików do Kościoła.

Zjazd Gnieźnieński rozpatrywał powyższe kwestje i ustalił metody, nadające się do obrony religji.

Pozatem ujawnione już niedwuznacznie niebezpieczeństwo demoralizowania narodu polskiego przez masonerję międzynarodową, wciskającą się we wszystkie dziedziny życia publicznego, wzbudziło czujność Episkopatu i spowodowało go do odpowiednich postanowień. W czasie konferencji przybył do Gniezna także Ks. Nuncjusz Marmaggi, ażeby skorzystać z obecności nieomal wszystkich Ks. Ks. Biskupów dla zapoznania się, z nimi, oraz dla podkreślenia zupełnej jednomyślności Episkopatu Polski ze Stolicą Apostolską.

K. A. P.