Przykład dla nas.
Drukuj

Malta jest dużą nawskroś katolicką wyspą. Ewangelję św. zasiał na niej i ugruntował jeszcze św. Paweł Apostoł. Pierwszym jej biskupem był św. Publjusz, wymieniony w Dziejach Apostolskich. Malta więc jest pierwotną osadą kościołów Apostolskich i do dziś dnia prawo kościelne jest równocześnie jej prawem państwowem.

W r. 1922 na wniosek parlamentu został cały kraj poświęcony Najsłodszemu Sercu Jezusowemu. Lecz nietylko jednorazowe poświęcenie sprowadza na ten mały kraik zdroje łask Zbawicielowych. Jednobrzmiącą uchwałą Senatu przeszedł inny wniosek, poparty przez rząd, aby mianowicie parlament odnawiał, akt poświęcenia całego kraju z początkiem każdego roku w celu otrzymania błogosławieństwa od Boskiego Serca. Odtąd urządza parlament z początkiem każdego roku wspaniałe nabożeństwo ku czci Bożego Serca, oddając równocześnie siebie i kraj cały w Jego szczególniejszą opiekę.