Przez Ciebie, Matko...

Matko Najświętsza, ach, by mieć serc tyle,
Ile jest w maju kwiateczków na łące,
By móc tysiąckroć w każdą życia chwilę
W niebo, ku Tobie, słać modły gorące.

Matko Najświętsza, jak my zadłużeni
jesteśmy względem Ciebie we wdzięczności! -
Sam Bóg wie tylko i On Sam oceni,
Bo On dał Ciebie, Matko, w Swej miłości.

Radość na ziemi, radość wiekuistą,
Która udziałem będzie naszym w niebie -
Wszystko przez boleść duszy przepaścistą,
Wszystko, Mateczko, ach, wszystko przez Ciebie...

Matko Najświętsza, ach, by mieć serc tyle,
Ile jest chabrów[1] w falującem życie
By Ciebie wielbić w każdą życia chwilę,
Ile jest gwiazdek srebrnych na błękicie.

[1] bławatków